Pokaż / wyróżnij tylko niektóre typy plików w wyszukiwarce


2

Często korzystam z TeXa i generuje wiele plików pomocniczych, których generalnie nie jestem zainteresowany otwieraniem, a one zapełniają moje foldery. Czy jest jakiś sposób, aby Finder automatycznie ukrywał / wyszarzał pliki z niektórymi rozszerzeniami w widoku listy kompaktowej lub kolumn, dla określonego folderu lub wszystkich folderów?

Alternatywnie, jeśli nie jest to możliwe, czy mogę dostosować opcję „wyświetl według typu pliku”, aby podzielić ją na własne kategorie na podstawie rozszerzenia pliku (np. Kategoria 1 zawierałaby pliki .tex i .pdf, kategoria 2 zawierałaby .sty i .bib itd.) i czy są wymienione w porządku alfabetycznym według kategorii?


Które polecenie LaTeX należy uruchomić? Jeśli pliki nie są dla Ciebie absolutnie interesujące, dlaczego trzymasz je tak długo, że zaczną cię niepokoić w Finderze? Czy przekierowanie może wystarczyć pdflatex -output-directory=/some_temp_dir?
LangLangC,

@LangLangC Korzystam z TeXShop, który moim zdaniem powinien używać pdflatex. Usuwam pliki pomocnicze dla plików tex, nad którymi już nie aktywnie pracuję, ale jest wiele plików tex, nad którymi „aktywnie” pracuję w wielu różnych katalogach, i powolne składanie by je usunąć. Może umieszczenie ich w innym katalogu zadziałałoby --- czy wiesz, czy mogę to łatwo zrobić globalnie (skonfiguruj to raz dla wszystkich plików tex w moim systemie)?
Kimball,

Globalnie? To zależy. Możesz dodać opcję, którą zasugerowałem, do TeXShop> Preferencje> Silnik. Spowoduje to wysłanie każdego wygenerowanego pliku do preferowanego folderu. Następnie posortuj pliki PDF i wyłóż je ponownie do folderu źródłowego.
LangLangC,

Odpowiedzi:


2

Jedna z opcji wymagałaby zbadania lateksu i gumy z ich opcjami czyszczenia.

Ponieważ jednak czyszczenie plików .aux i powiązanych jest zalecane tylko po ostatecznym uruchomieniu kompilacji, poniższe wydają się być bardzo dobrym rozwiązaniem dla użytkowników systemu macOS. Jednym ze sposobów czyszczenia po użyciu TeXShop z ustawieniami domyślnymi jest dodanie tego elastycznego AppleScript do programu:

[cytat] Rozwiązanie TeXShop

Jak już wspomnieli inni, usuwanie plików pomocniczych oczywiście nie jest dobrym pomysłem, szczególnie w przypadku złożonych dokumentów. Przydaje się jednak możliwość ręcznego usunięcia ich w razie potrzeby.

Korzystam z następującego Applescript (napisanego przez Clausa Gerhardta) zapisanego jako makro w TeXShop. Skrypt można również dostosować do innych edytorów Mac. W tym skrypcie podoba mi się to, że mogę dodawać nowe rozszerzenia plików Aux w razie potrzeby i jest on w stanie poradzić sobie z wieloma rozszerzeniami Aux, takimi jak -blx.bib itp.

--AppleScript
-- Apply only to an already saved file
-- Claus Gerhardt, September 2006
(*This script gets the path of the frontmost (tex) document in TeXShop and removes the corresponding auxilary files the suffixes of which are listed in the list L. Beware of the quotation marks. The list L may contain suffixes to which no corresponding files exist.*)

my remove_auxiliaries()
on remove_auxiliaries()
  set L to {".aux", ".synctex.gz", ".fdb_latexmk", ".out", ".toc", ".bbl", ".blg", ".ind", ".sind", ".run.xml","-blx.bib",".log", ".end", ".1"} as list

  tell application "TeXShop"
    get path of document of window 1
    set fileName to result
  end tell

  set {baseName, texName, pdfName, namePath, dirName, dirNameunquoted, logName, logPath, rtfName, docName} to my setnamebbedit_rootn(fileName)


(*
tell application "TeXShop"
  close document docName
end tell
*)

repeat with x in L
  try
    set shellScript to "cd " & dirName & ";"
    set shellScript to shellScript & "rm -f " & baseName & x
    do shell script shellScript
  end try
end repeat

end remove_auxiliaries

on setnamebbedit_rootn(x)
  set n to (number of characters of contents of x)
  set fileNamequoted to quoted form of x
  set windowName to do shell script "basename " & fileNamequoted
  set m to (number of characters of contents of windowName)
  set dirName to quoted form of (characters 1 thru (n - m - 1) of x as string)
  set dirNameunquoted to (characters 1 thru (n - m - 1) of x as string)
  set theText to contents of windowName as string

  set n to (number of characters of contents of theText)
  set i to n as number

  repeat while i > 0
    if character i of theText is equal to "." then
      set m to i
      exit repeat
    else
      set i to (i - 1)
    end if
  end repeat

  set baseName to (characters 1 thru (m - 1) of theText as string)
  set texName to baseName & ".tex"
  set namePath to dirNameunquoted & "/" & baseName as string
  set pdfName to namePath & ".pdf" as string
  set rtfName to namePath & ".rtf" as string
  set logPath to namePath & ".log" as string
  set logName to baseName & ".log" as string

  set theFile to POSIX file x as string
  tell application "Finder"
    get displayed name of the file theFile
  end tell
  set docName to result


  return {baseName, texName, pdfName, namePath, dirName, dirNameunquoted, logName, logPath, rtfName, docName} as list
end setnamebbedit_rootn

[/ endquote]

skopiowane stąd (zobacz także inne sugestie)


Dzięki. Nawiasem mówiąc, właśnie zauważyłem apple.stackexchange.com/q/78853/111158, który dotyczy tego samego problemu, choć samo pytanie jest nieco inne. Sądzę więc, że jedynym rozwiązaniem tego problemu „tylko dla Findera” są inteligentne foldery (jak wspomniano w odpowiedzi na to pytanie)?
Kimball,
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.