Jak działa / usr / bin / java na Macu?


3

Znalazłem /usr/bin/javalink do /System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/Current/Commands/java. A jego zawartość pliku jest inna niż /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_121.jdk/Contents/Home/bin/java. Ale kiedy piszę /usr/bin/java -version, drukuje

java version "1.8.0_121"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_121-b13)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.121-b13, mixed mode) 

Jestem więc ciekawy implementacji / usr / bin / java i zastanawiam się, dlaczego zawsze może wskazywać najnowszą wersję moich JavaVirtualMachines?

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.