„Zapytaj o elementy Findera” w akcji folderu automatora nie pojawia się


0

W mojej akcji folderu dodałem akcję „Pytaj o elementy wyszukiwania” (pytanie o folder docelowy do operacji przeniesienia) po tym, jak przefiltrowane elementy z folderu zostały zapisane w zmiennej. Ilekroć dodaję plik do folderu, widzę, że akcja paska „bieg” obraca się na pasku stanu, ale utknęła w akcji „Pytaj o elementy wyszukiwania” i nie widzę żadnego okna dialogowego, które pyta mnie o folder docelowy.

Chyba tu coś brakuje?

UPDATE Dodano zrzut ekranu:

wprowadź tutaj opis obrazu


Czy możesz udostępnić zrzut ekranu skryptu Automatora?
abc

@ books453 dodał zrzut ekranu
peetonn

W moim systemie działa.
Wykonałem

@pjctech, aby pojawiło się okno dialogowe po zapisaniu pliku muzycznego w folderze pobrań?
peetonn

Myślę, że może się pojawić, ale na moim komputerze nie skupia się, więc można go ukryć za innymi oknami Findera. Nadal szukam sposobu na skoncentrowanie okna zachęty, ale wydaje mi się, że to błąd. Jestem na 10.12.5 Sierra.
Dominik
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.