Uruchamianie usługi w QuickBooks


2

Napisałem skrypt, który działa sam lub po uruchomieniu z Automatora. Ale gdy dodam go jako usługę do QuickBooks, pojawia się komunikat o błędzie:

„W akcji Uruchom AppleScript wystąpił błąd.”

To jest skrypt:

activate application "QuickBooks 2016"
set windowtitle to the name of the front window of application "QuickBooks 2016"
tell application "System Events"
  tell process "QuickBooks"
    click button "Print" of toolbar 1 of window windowtitle
    click checkbox "Shrink report to fit page width" of tab group 1 of sheet 1 of window windowtitle
    tell menu button "PDF" of sheet 1 of window windowtitle
      click
      --menu item 2 is "Save as a PDF"
      click menu item 2 of menu 1
    end tell
  end tell
end tell

Wszelkie sugestie mile widziane.

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.