Czas ostatniego logowania użytkownika sieci Open Directory


0

Szukam polecenia bash, aby wysłać zapytanie do mojego serwera LDAPv3 po stronie klienta, aby znaleźć czas ostatniego logowania bieżącego użytkownika.

Odpowiedzi:


1

Czy to spełni twoje zadanie?

ldapsearch -LLL -x -h <hostaddr> -Z -D cn=admin,o=local -W  "(&(objectclass=Person))" logintime 

Lubimy, aby odpowiedzi były czymś więcej niż tylko jedną linią. Idealnie jest, jeśli chcesz wyjaśnić, dlaczego Twoja odpowiedź jest * słuszna. ”Pomaga także w dostarczaniu linków, cytatów i / lub zrzutów ekranu. Przejrzyj naszą sekcję pomocy Jak odpowiedzieć na temat pisania dobrych odpowiedzi na pytania
Allan
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.