Czy w systemie Mac OS X jest tryb konsoli?


Odpowiedzi:


49

Tak. Na ekranie logowania zaloguj się >consoleprzy użyciu hasła administratora.

Aby uzyskać pole nazwy użytkownika, otwórz Opcje logowania w Preferencjach systemowych i zmień domyślną opcję wyświetlania okna logowania:

wprowadź opis zdjęcia tutaj


Musisz tego spróbować.
zneak

Nigdy nie myślałem, że możesz! Dostajesz mój głos.
zneak

niezłe! nigdy o tym nie myślałem
Robert S. Ciaccio,

1
Miły! Działa z moim własnym hasłem, chociaż musiałem używać >consolebez spacji po symbolu większym niż.
Peter Štibraný,

8
+1, interesujące. Dodatkowe ograniczenia: Działa tylko wtedy, gdy żaden użytkownik nie jest jeszcze zalogowany. I oczywiście musisz wybrać „Nazwa i hasło” (zamiast „Listy użytkowników”) w Kontach -> Opcje logowania.
Jonik
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.