Jak mieć datę GNU w OS X?


Odpowiedzi:


29

Plik gdatebinarny z coreutils powinien być programem daty gnu:

$ gdate --version
date (GNU coreutils) 8.25
Copyright (C) 2016 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Written by David MacKenzie.

Jeśli nie masz tego na ścieżce, być może brew rm coreutils && brew install coreutilsbyłoby to miejsce, w którym można zacząć, a także sprawdzić swoje$PATH

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.