Jak ustawić domyślne opcje montowania?


10

Próbuję dowiedzieć się, gdzie ustawione są domyślne opcje montowania systemów plików montowanych przez użytkownika (np. Obrazy dysków, pendrive'y USB itp.). Pracuję z systemem OS X 10.11 („El Capitan”).

Opcje, które określam dla znanych partycji dysku, /etc/fstabsą przestrzegane, gdy są one montowane automatycznie podczas uruchamiania - lub nawet ręcznie za pomocą Narzędzia dyskowego - ale nie wydaje się, aby ustawiać domyślne opcje montowania dla dowolnego „nieznanego” systemu plików, który jest automatycznie montowany w /Volumes.

Próbowałem zmieniających AUTOMOUNTD_MNTOPTSsię /etc/autofs.confi dodanie opcji z -odo ProgramArgumentstablicy /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.automountd.plist(co wymagało wyłączenia SIP), ale żadna zmiana wydaje się mieć żadnego wpływu.

Wydaje się, że używany jest jakiś inny zestaw domyślnych ustawień ... ale gdzie są zdefiniowane?

Odpowiedzi:


Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.