Apple Configurator 2: Gdzie są plany?


1

Apple Configurator 2 jest skryptowalny za pomocą Automatora, Apple-Script i Shell. Nigdzie nie jest możliwe wywołanie planów, które zdefiniowałem w Konfiguratorze. Mogę odbudować zawartość tych planów w Automatorze, Apple-Script i Shell, ale nie mogę ponownie użyć tego, co już zbudowałem w Konfiguratorze. Czy się mylę? Gdzie są te plany?

Odpowiedzi:


1

Moje zrozumienie (co może być błędne) jest takie, że plany są dla ludzi, którzy nie automatyzują rzeczy. Wybierasz z palety opcji i budujesz „automatyzację” z poziomu aplikacji.

Jeśli chcesz skopiować skrypt, po prostu zainstaluj cfgutilnarzędzia automatyzacji i napisz skrypt, aby wykonać odpowiednie kroki. Zasadniczo kroki blueprint nie są narażone na działanie narzędzia wiersza poleceń w bieżącym projekcie aplikacji. Jeśli chcesz korzystać z obu, musisz skonfigurować swoje skrypty i schematy nadmiarowe, co oznacza więcej pracy, więcej szans na błędy i więcej konserwacji. Niezależnie od tego, czy cofniesz ten czas, zależy od tego, ile urządzeń musisz zarządzać i jak wydajnie jesteś w ustawianiu.

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.