AppleScript - Dodaj dane wejściowe użytkownika do pliku tekstowego?


1

Jak mogę dodać zmienną wejściową użytkownika do pliku tekstowego?

Właśnie to mam teraz:

-- ask user 
display dialog "Enter Cheat" default answer "99 Gold, super health, unlimited Grenades.."
set cheat1 to (text returned of result)

-- create text file
  set newText to "I am now
  adding
  a few
  test lines"

 do shell script "echo " & quoted form of newText & " >> ~/Desktop/test.txt"

Chcę jakoś umieścić „cheat1” w pliku tekstowym i nie wyjdzie jako cheat1, ale jako tekst podany przez użytkownika

jakaś pomoc?

Odpowiedzi:


1

Spróbuj wykonać następujące czynności:

set cheat1 to the quoted form of text returned of (display dialog "Enter Cheat" default answer "99 Gold, super health, unlimited Grenades..")

set newText to quoted form of "I am now
  adding
  a few
  test lines"

do shell script "echo " & newText & " >> ~/Desktop/test.txt"
do shell script "echo " & cheat1 & " >> ~/Desktop/test.txt"

Wyniki:

I am now
  adding
  a few
  test lines
99 Gold, super health, unlimited Grenades..

usuwa inny tekst, chcę dodać cheat1 do pliku tekstowego bez usuwania drugiego tekstu. Chcę dodać go do nowej linii / nowego akapitu
user3316925

@ user3316925, Zobacz zaktualizowaną odpowiedź.
user3439894
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.