vm_compressor = VM_PAGER_DEFAULT w Yosemite spowodował zamrożenie, gdy pamięć fizyczna była pełna


11

Kompresja pamięci często powodowała opóźnienia, więc próbowałem ją wyłączyć za pomocą polecenia

sudo nvram boot-args="vm_compressor=1"

Opóźnienie zniknęło, ale zawiesiłem się, gdy otworzyłem niektóre aplikacje wymagające pamięci. Podczas zamrażania nie można było zamknąć niektórych aplikacji. Mogłem tylko poruszać kursorem myszy. Po kilku 10 minutach OSX po prostu poddał się i zrestartował. Wyglądało na to, że OSX nie ma pamięci. Czy to prawda, że ​​domyślny pager nie używa wymiany?

Status pamięci Monitora aktywności

To jest wynik vm_stat 60, gdy OSX prawie się zawiesił. Tym razem udało mi się zamknąć niektóre aplikacje.

Mach Virtual Memory Statistics: (page size of 4096 bytes)
  free  active  specul inactive throttle  wired prgable  faults   copy  0fill reactive  purged file-backed anonymous cmprssed cmprssor dcomprs  comprs pageins pageout swapins swapouts
  4058  44827   4657  48725 1634771 1994370  18399 131709K 7262284 57729401  556707  234267    96668   1541    0    0    0    0 7562237  114241    0    0 
  9946  34459   3828  37655 1644905 2010562   5380  276137   9087  169197  23038  24071    75166    776    0    0    0    0  66041   2190    0    0 
  4849  19263   1147  20141 1687072 2051233   887  432193  13109  257173  25604  13480    40135    416    0    0    0    0  56827   4094    0    0 
  58504  23530  44743  21988 1585153 1947800   5595  129338   4993  72054   5776    58    86942   3319    0    0    0    0  81298   1083    0    0 
  4002  39171  38322  29484 1625825 1985636   7638  152421   5034  84976    1    24   101932   5045    0    0    0    0  60968    5    0    0 
  3953  41098   2953  39886 1649756 2008776   6047  128151   5709  70047   565   6361    82653   1284    0    0    0    0  60644    94    0    0 
  17900  37639  22066  40355 1619144 1978515   2208  126851   5895  55252  16022   5178    95881   4179    0    0    0    0  71205   1158    0    0 
  3618  46697   4240  51043 1631256 1991014   6082  157833   6794  84127    3    60    90901   11079    0    0    0    0  54852   206    0    0 

Wersja i kompilacja OSX to 10.10.2 (14C109)

$ pmset -g
Active Profiles:
Battery Power    -1
AC Power    -1*
Currently in use:
 standbydelay     4200
 standby       0
 womp         1
 halfdim       1
 hibernatefile    /var/vm/sleepimage
 sms         1
 networkoversleep   0
 disksleep      10
 sleep        0 (sleep prevented by SubmitDiagInfo)
 hibernatemode    3
 ttyskeepawake    1
 displaysleep     0
 acwake        0
 lidwake       1

$ nvram -p
tbt-options %00
efi-apple-payload0-data %02%01%0c%00%d0A%03%0a%00%00%00%00%01%01%06%00%02%1f%03%12%0a%00%00%00%00%00%00%00%04%01*%00%01%00%00%00(%00%00%00%00%00%00%00%00@%06%00%00%00%00%00%1b|%00%00-/%00%00%ea%0e%00%00%8aO%00%00%02%02%04%04H%00\%00E%00F%00I%00\%00A%00P%00P%00L%00E%00\%00F%00I%00R%00M%00W%00A%00R%00E%00\%00P%00o%00r%00t%00M%00i%00c%00r%00o%00.%00b%00i%00n%00%00%00%7f%ff%04%00
efi-boot-device <array><dict><key>IOMatch</key><dict><key>IOProviderClass</key><string>IOMedia</string><key>IOPropertyMatch</key><dict><key>UUID</key><string>23B4430A-E749-440D-85DC-879D5DFFF3A4</string></dict></dict><key>BLLastBSDName</key><string>disk0s3</string></dict></array>%00
fmm-mobileme-token-FMM ...
SystemAudioVolumeDB %80
prev-lang:kbd  en:0
EFICapsule_Result  STAR
efi-apple-recovery <array><dict><key>IOMatch</key><dict><key>IOProviderClass</key><string>IOMedia</string><key>IOPropertyMatch</key><dict><key>UUID</key><string>00007C1B-2F2D-0000-EA0E-00008A4F0000</string></dict></dict><key>BLLastBSDName</key><string>disk0s1</string></dict><dict><key>IOEFIDevicePathType</key><string>MediaFilePath</string><key>Path</key><string>\EFI\APPLE\FIRMWARE\MBP81_0047_27B_LOCKED.scap</string></dict></array>%00
efi-apple-payload1-data %02%01%0c%00%d0A%03%0a%00%00%00%00%01%01%06%00%02%1f%03%12%0a%00%00%00%00%00%00%00%04%01*%00%01%00%00%00(%00%00%00%00%00%00%00%00@%06%00%00%00%00%00%1b|%00%00-/%00%00%ea%0e%00%00%8aO%00%00%02%02%04%04T%00\%00E%00F%00I%00\%00A%00P%00P%00L%00E%00\%00F%00I%00R%00M%00W%00A%00R%00E%00\%00H%00P%00M%00-%00e%00m%00-%000%000%000%002%000%000%000%007%00.%00b%00i%00n%00%00%00%7f%ff%04%00
ThorUpdateResult  %00%00%05%0e%01%03%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00
LocationServicesEnabled %01
fmm-computer-name  MacBook Pro
backlight-level 3%01
efi-apple-payload1 <array><dict><key>IOMatch</key><dict><key>IOProviderClass</key><string>IOMedia</string><key>IOPropertyMatch</key><dict><key>UUID</key><string>00007C1B-2F2D-0000-EA0E-00008A4F0000</string></dict></dict><key>BLLastBSDName</key><string>disk0s1</string></dict><dict><key>IOEFIDevicePathType</key><string>MediaFilePath</string><key>Path</key><string>\EFI\APPLE\FIRMWARE\HPM-em-00020007.bin</string></dict></array>%00
SmcFlasherResult  %00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00
bluetoothActiveControllerInfo  %1a%82%ac%05%00%00%000%11%fa(%cf%da%ef%ab%c5
efi-apple-payload0 <array><dict><key>IOMatch</key><dict><key>IOProviderClass</key><string>IOMedia</string><key>IOPropertyMatch</key><dict><key>UUID</key><string>00007C1B-2F2D-0000-EA0E-00008A4F0000</string></dict></dict><key>BLLastBSDName</key><string>disk0s1</string></dict><dict><key>IOEFIDevicePathType</key><string>MediaFilePath</string><key>Path</key><string>\EFI\APPLE\FIRMWARE\PortMicro.bin</string></dict></array>%00
SystemAudioVolume  %80
boot-args  vm_compressor=1
efi-boot-device-data  %02%01%0c%00%d0A%03%0a%00%00%00%00%01%01%06%00%02%1f%03%12%0a%00%00%00%00%00%00%00%04%01*%00%03%00%00%00h%8b/%25%00%00%00%00 _%13%00%00%00%00%00%0aC%b4#I%e7%0dD%85%dc%87%9d]%ff%f3%a4%02%02%7f%ff%04%00
boot-gamma %10%06%00%00%c5%9c%00%00%00%00%00%00%f2%00%00%00%00%00%00%00%13%00%c1%05%85%00C%0c%86%02%04%12%d6%05F%18/%0b%08!B%15%0c30.O<%1f9UUNSZk%ebh%1dv%f3r%a4%91%10%8a%a5%97%0d%92%a8%a3K%9ej%a9%17%a5%ad%b4%e4%b0%ae%b9]%b7%b3%ccG%cd%b7%dc%8b%dc%fd%f5)%f3%0f%00%01%06y%00%03%0d~%02%04%13%bb%05%06%19l%0a%08!%8c%12%8c3%0e)N;E1%1aj*]%1f%7f%c0o%a4%93y%80%a8%a3%f6%8f%ad%b5%c8%a2%b4%d1%1d%c4%ba%ea%bd%e0%fd%f6%fa%ef%14%00%01%06j%00%03%0d9%02%04%13%1d%05F%19r%09%08!v%10L2%00#%0e:]*%9ex%02^%a3%8eVoi%a6%ea%80%ad%b7w%90%f1%c4v%9d%f4%d1%a5%ab%b7%df8%bd%fb%ec%f7%ce}%f6%b6%dd%fe%f9%9a%e4%ff%fc%cf%ec%ff%fd]%f1%ff%fe%df%f7
bluetoothInternalControllerInfo %1a%82%ac%05%000%11%fa(%cf%da%ef%ab%c5

ls -laO /private/var/vm
total 8388608
drwxr-xr-x  3 root wheel -    102 Mar 20 23:13 .
drwxr-xr-x 27 root wheel -    918 Oct 20 10:34 ..
-rw------T  1 root wheel - 4294967296 Mar 20 22:16 sleepimage

Apple odmówił naprawy. To jest odpowiedź Apple.

Nie ma planów rozwiązania tego problemu na podstawie:

Ta konfiguracja nie jest już obsługiwana.

Zamykamy teraz ten raport.

Jeśli masz pytania dotyczące rozwiązania problemu lub jeśli nadal jest to dla Ciebie problem krytyczny, zaktualizuj swój raport o błędzie, podając te informacje.

Należy regularnie sprawdzać nowe wydania Apple pod kątem aktualizacji, które mogą wpłynąć na ten problem.

Skoro Apple tego nie obsługuje, zastanawiam się, czy to prawda, że ​​domyślny pager nie korzysta z zamiany?


@keithyip Czy czytałeś już odpowiedź tutaj ?
klanomath


1
Komentarze nie są przeznaczone do rozszerzonej dyskusji; ta rozmowa została przeniesiona do czatu .
bmike

Odpowiedzi:


4

Problemem nie jest to, że stronicowanie jest faktycznie wyłączone, ale ten tryb 1 nie jest już implementacją standardowego zarządzania pamięcią, ale brzydkim hackem, który zapobiega kompresji, czyniąc prawie całą aktywną pamięć „okablowaną”, a tym samym zapobiegając kompresji, ale na bok również zamienia .


Ciekawe, ale chciałbym zobaczyć dowody potwierdzające przed głosowaniem. Może coś w open source?
Graham Perrin,

1
To ma sens. Nie mam systemu, który mógłbym w ten sposób zepsuć - być może, kiedy trochę rozkręcę trochę VM, spróbuję „złamać” El Capitana i zobaczę, czego mogę się nauczyć. W praktyce nigdy nie musiałem zadzierać z maszyną wirtualną Apple, a zamiast tego po prostu dostrajać uruchamiane aplikacje lub eliminować kolejne wąskie gardło, aby zachować produktywność.
bmike

@GrahamPerrin jeszcze łatwiej, ustaw tryb 1, uruchom Monitor aktywności, spójrz na „Wired Memory” vs. „Memory Used”. Sprawa zamknięta.
tolgraven,

3

W OSX Mavericks wyłączyłem również kompresję VM (poprzez vm_compressor=1boot-arg i restart), ponieważ wydawało się to związane z niektórymi bardzo powolnymi sesjami, gdy korzystałem z gościa VMWare Fusion o dużej pamięci RAM. Wydawało się, że wszystko działa dobrze w Mavericks, bez kompresji, ale nadal oczekiwany stronicowanie.

Po aktualizacji do OSX Yosemite (10.10.4) miałem awarie podobne do opisywanych. (W szczególności, po zaledwie 10-15 minutach lekkiego przeglądania Internetu, mysz / ekran / klawiatura zawiesiłyby się. Po około minucie maszyna spontanicznie się zrestartowała. Raport o awarii po ponownym uruchomieniu wspominał o zdarzeniu „watchdog postępu” we wszystkich czterech skrzynie.)

Na szczęście pierwszą rzeczą, którą próbowałem, było ponowne włączenie kompresji VM ( vm_compressor=4). Po 4 awariach w ciągu pierwszych ~ 90 minut korzystania z Yosemite, od 4 dni nie było żadnych awarii.

Mogę więc potwierdzić: vm_compressor=1ustawienie, które wydawało się funkcjonalne przed Yosemite, teraz wydaje się buggy. vm_compressor=4Wydaje się, że użycie rzeczywistej wartości domyślnej Mavericks dla tej wartości („VM_PAGER_COMPRESSOR_WITH_SWAP”) wydaje się naprawiać.


1
vm_compressor=1boot-arg i reboot działa w OS X 10.9 Mavericks i nie działa w OS X 10.10 Yosemite, jestem ciekawy, czy to zadziała w OS X 10.11 El Capitan?
Albert,

1
vm_compressor=1było tak złe, że począwszy od systemu OS X 10.12 Sierra vm_compressor=1jest automatycznie konwertowane vm_compressor=4na jądro. Zobacz tę odpowiedź .
Old Pro,
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.