Czy możesz połączyć dwie rozmowy?


2

Czy można połączyć dwie rozmowy z tego samego kontaktu, jeśli jeden jest wysyłany z wiadomości e-mail, a drugi z numeru telefonu?

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.