Błąd prostego skryptu, aby otworzyć nową kartę


3

Próbuję uruchomić prosty skrypt, który po prostu otwiera nową kartę, ale zaczynam
execution error: An error of type -10810 has occurred. (-10810)
działać na Yosemite.

To jest skrypt:

#!/usr/bin/osascript

tell application "Terminal"
  activate
  tell application "System Events" to keystroke "t" using command down
  delay 2 
end tell

Czy w preferencjach bezpieczeństwa włączono dostępność dla terminala / AppleScript?
Matthieu Riegler,

„Zdarzenia systemowe” są zaznaczone w sekcji „Dostępność” w „Prywatności”, jeśli o to ci chodzi?
LK__

Odpowiedzi:


1

Spróbuj tego:

tell application "Terminal"
  if not (exists window 1) then
    reopen
  else
    do script ""
  end if
end tell
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.