Jak zastąpić ikony Yosemite ikonami Mavericks?


14

Przed uaktualnieniem do Yosemite chciałbym wykonać kopię zapasową ikon aplikacji z Mavericks, ponieważ nowe ikony są tak brzydkie .

Jaki jest najlepszy sposób na zachowanie pełnej kopii starych ikon systemowych z Mavericks?

AKTUALIZACJA:

wprowadź opis zdjęcia tutaj

Wreszcie robię to jeden po drugim, stosując metodę Yuki Yamashiny .


Ikona Findera to katastrofa. Reszta jest w porządku, imo.

Odpowiedzi:


9

Po odpowiedzi na @ ohho napisałem krótki skrypt, który pozwoli ci zaoszczędzić wysiłku na dostosowaniu koloru każdej ikony. Ten skrypt obsługuje również ikony folderów Dropbox. Będziesz potrzebował zainstalowanych narzędzi linii poleceń imagemagick i xcode. Najlepszym sposobem na uzyskanie obu jest zainstalowanie homebrew, a następnie uruchomienie

brew install imagemagick

Oto skrypt. Zdecydowałem się zmniejszyć nasycenie o -20% i dostosować odcień, aby kolor był mniej zielony, a bardziej niebieski.

#!/bin/bash

# List of system icons which need to be changed
sys_icons="ApplicationsFolderIcon.icns BurnableFolderIcon.icns \
DesktopFolderIcon.icns DeveloperFolderIcon.icns DocumentsFolderIcon.icns \
DownloadsFolder.icns GenericFolderIcon.icns GenericSharepoint.icns \
GroupFolder.icns LibraryFolderIcon.icns MovieFolderIcon.icns \
MusicFolderIcon.icns OpenFolderIcon.icns PicturesFolderIcon.icns \
PublicFolderIcon.icns ServerApplicationsFolderIcon.icns \
SitesFolderIcon.icns SystemFolderIcon.icns UsersFolderIcon.icns \
UtilitiesFolder.icns"

# Back up CoreTypes.bundle just in case and copy the icons to ~/folder_icons
cp -r /System/Library/CoreServices/CoreTypes.bundle ~/CoreTypes_BACKUP.bundle
mkdir ~/folder_icons
cd /System/Library/CoreServices/CoreTypes.bundle/Contents/Resources
cp $sys_icons ~/folder_icons

# List of dropbox icons which need to be changed
dropbox_icons="DropboxFolderIconYosemite.icns DropboxAppFolderIconYosemite.icns \
DropboxPublicFolderIconYosemite.icns DropboxReadOnlySharedFolderIconYosemite.icns"

# Check if yosemite-ready dropbox is installed and copy the dropbox icons to ~/folder_icons
if [ -f "/Applications/Dropbox.app/Contents/Resources/DropboxFolderIconYosemite.icns" ]; then
    cd /Applications/Dropbox.app/Contents/Resources
    cp $dropbox_icons ~/folder_icons
fi

cd ~/folder_icons

# Change ownership of icns files to user
sudo chown `whoami` $sys_icons $dropbox_icons &> /dev/null

# Convert icns files to "iconset" folders containing png files
for icon in *.icns; do iconutil -c iconset "$icon"; done

# Use imagemagick to adjust saturation (-20%) and hue (+2%)
for icon in ./**/*.png; do mogrify -modulate 100,80,102 "$icon"; done

# Convert "iconset" folders back to icns files
for icon in *.iconset; do iconutil -c icns "$icon"; done

# Copy the modified system and dropbox icons back to their original bundles
sudo cp $sys_icons /System/Library/CoreServices/CoreTypes.bundle/Contents/Resources
if [ -f "DropboxFolderIconYosemite.icns" ]; then
    cp $dropbox_icons /Applications/Dropbox.app/Contents/Resources
fi

# Set owner/group to root/wheel and delete extended attributes
cd /System/Library/CoreServices/CoreTypes.bundle/Contents/Resources
sudo chown root $sys_icons
sudo chgrp wheel $sys_icons
sudo xattr -d com.apple.quarantine $sys_icons &> /dev/null

# Delete icon cache (restart necessary)
sudo find /private/var/folders/ -name com.apple.dock.iconcache -exec rm {} \; &> /dev/null
sudo find /private/var/folders/ -name com.apple.iconservices -exec rm -rf {} \; &> /dev/null

# Remove working directory
rm -rf ~/folder_icons

Zapisz to jako powiedz „~ / folder_colour_adjuster.sh”, a następnie uruchom

sudo sh ~/folder_colour_adjuster.sh

Uruchom ponownie komputer Mac i ciesz się:

wyniki końcowe


3
Chciałbym móc głosować więcej niż raz ;-)
ohho,

6

Jak zmienić kolor ikon systemu Yosemite :

// Go to /System/Library/CoreServices/CoreTypes.bundle/Contents/Resources folder
// where system icons are located.
$ cd /System/Library/CoreServices/CoreTypes.bundle/Contents/Resources/

// Backup the icns file for generic folder icon.
$ sudo cp GenericFolderIcon.icns GenericFolderIcon.org.icns

// Move the icns file to your home folder and go there.
$ sudo mv GenericFolderIcon.icns ~/
$ cd ~/

// Change file owner (from root to user).
$ sudo chown [user name] GenericFolderIcon.icns

// Open GenericFolderIcon.icns in Finder, then Preview is launched.
// Choose "Tools" => "Adjust Colors..." (shift+⌘+C), and adjust image's color as you want.
// In the following image, Saturation is decreased.
// Note that GenericFolderIcon.icns contains 10 images, and you should edit all of them.
// Save the file (⌘+S).

wprowadź opis zdjęcia tutaj

// Locate the icns file to /System/Library/CoreServices/CoreTypes.bundle/Contents/Resources folder.
$ cd /System/Library/CoreServices/CoreTypes.bundle/Contents/Resources/
$ sudo mv ~/GenericFolderIcon.icns ./

// Change file owner and group, and remove Extended Attributes.
$ sudo chown root GenericFolderIcon.icns
$ sudo chgrp wheel GenericFolderIcon.icns
$ sudo xattr -d com.apple.quarantine GenericFolderIcon.icns

// Clear the icon cache.
sudo find /private/var/folders/ -name com.apple.dock.iconcache -exec rm {} \;
sudo find /private/var/folders/ -name com.apple.iconservices -exec rm -rf {} \;

// Restart Mac.

Jest ładna darmowa aplikacja do zmiany ikon, LiteIcon .

wprowadź opis zdjęcia tutaj


5

Mogę ci powiedzieć, że jest to dość trudne do zrobienia samemu.

Jeśli chcesz zastąpić ikony systemowe, takie jak foldery, są one tutaj:

/System/Library/CoreServices/CoreTypes.bundle/Contents/Resources/

Jeśli chcesz zastąpić ikony aplikacji w obszarze / Aplikacje, musisz to zrobić indywidualnie. Zazwyczaj:

/Applications/AppName.app/Contents/Resources/AppName.icns

Po zastąpieniu nowa ikona nie będzie wyświetlana, dopóki pamięć podręczna ikon nie zostanie zresetowana. W Mavericks zresetowanie usługi LaunchServices zaktualizowałoby ikonę, ale w Yosemite od czasu, który spędziłem z nią, „iconcache” musi zostać usunięty.

https://gist.github.com/fabiofl/5873100

Podsumowując, wymaga cierpliwości.

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.