Jak skonfigurować ipv6 na Mac OS X, aby pingował swój własny adres?


3

Próbuję skonfigurować ipv6 w mojej lokalnej sieci Wi-Fi. Udało mi się już z ipv6 z mojego routera (Zyxel Keentic Giga) do Internetu z ipv6 poprzez wbudowane tunele 6to4, a router może pingować ping do zdalnych hostów. Ponadto ipv6 działa przez kabel Ethernet i mogę uzyskać dostęp do Internetu ipv6. Problem dotyczy mojej sieci lokalnej przez Wi-Fi.

Na moim Mac OS X 10.9.4 próbuję pingować swój adres i nic nie otrzymuję:

$ ping6 -n fe80::bae8:56ff:fe1b:d57c%en0
PING6(56=40+8+8 bytes) fe80::bae8:56ff:fe1b:d57c%en0 --> fe80::bae8:56ff:fe1b:d57c%en0
^C
--- fe80::bae8:56ff:fe1b:d57c%en0 ping6 statistics ---
5 packets transmitted, 0 packets received, 100.0% packet loss

Albo to:

$ ping6 -n -I en0 fe80::bae8:56ff:fe1b:d57c%en0
ping6: UDP connect: Network is down

Albo to:

$ ping6 -n fe80::bae8:56ff:fe1b:d57c
ping6: UDP connect: No route to host

Tutaj en0 to mój interfejs Wi-Fi, a fe80 :: bae8: 56ff: fe1b: d57c to adres pobrany z panelu ifconfig lub Preferencji systemowych.

To samo dzieje się, gdy próbuję pingować adres routera.

To samo dzieje się, gdy używam% lo0 zamiast% en0.

Co ciekawe, ipv6 localhost działa dobrze:

$ ping6 ::1
PING6(56=40+8+8 bytes) ::1 --> ::1
16 bytes from ::1, icmp_seq=0 hlim=64 time=0.185 ms
^C
--- ::1 ping6 statistics ---
1 packets transmitted, 1 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.185/0.185/0.185/0.000 ms

Co ciekawe, działa dobrze za pośrednictwem kabla Ethernet: zarówno adres fe80 ::, jak i adres routera są osiągalne dzięki ping6, a internet działa przez ipv6. Ale nie WiFi.

Zapora jest wyłączona. Wszystkie ustawienia są domyślne, co zwykle oznacza „automatycznie”. Ustawienie ich ręcznie lub ustawienie adresu IPv6 na „link-local” niczego nie zmienia.

Pytanie: co mam zrobić źle? Jak sprawić, by ipv6 działał na moim Mac OS X?

Oto kilka szczegółowych informacji poniżej:


$ ifconfig
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> mtu 16384
  options=3<RXCSUM,TXCSUM>
  inet6 ::1 prefixlen 128 
  inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000 
  inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x1 
  nd6 options=1<PERFORMNUD>
gif0: flags=8010<POINTOPOINT,MULTICAST> mtu 1280
stf0: flags=0<> mtu 1280
en0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
  ether b8:e8:56:1b:d5:7c 
  inet 192.168.1.11 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.1.255
  inet6 fe80::bae8:56ff:fe1b:d57c%en0 prefixlen 64 scopeid 0x4 
  nd6 options=1<PERFORMNUD>
  media: autoselect
  status: active
en1: flags=8963<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
  options=60<TSO4,TSO6>
  ether 32:00:18:f6:a0:00 
  media: autoselect <full-duplex>
  status: inactive
bridge0: flags=8822<BROADCAST,SMART,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
  options=63<RXCSUM,TXCSUM,TSO4,TSO6>
  ether ba:e8:56:b1:21:00 
  Configuration:
    id 0:0:0:0:0:0 priority 0 hellotime 0 fwddelay 0
    maxage 0 holdcnt 0 proto stp maxaddr 100 timeout 1200
    root id 0:0:0:0:0:0 priority 0 ifcost 0 port 0
    ipfilter disabled flags 0x2
  member: en1 flags=3<LEARNING,DISCOVER>
      ifmaxaddr 0 port 5 priority 0 path cost 0
  nd6 options=1<PERFORMNUD>
  media: <unknown type>
  status: inactive
p2p0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 2304
  ether 0a:e8:56:1b:d5:7c 
  media: autoselect
  status: inactive
vboxnet0: flags=8842<BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
  ether 0a:00:27:00:00:00 
vboxnet1: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
  ether 0a:00:27:00:00:01 
  inet 192.168.59.3 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.59.255
vboxnet2: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
  ether 0a:00:27:00:00:02 
  inet 192.168.33.1 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.33.255

$ netstat -rn
Routing tables

Internet:
Destination    Gateway      Flags    Refs   Use  Netif Expire
default      192.168.1.1    UGSc      13    0   en0
127        127.0.0.1     UCS       0   4995   lo0
127.0.0.1     127.0.0.1     UH       6  875559   lo0
169.254      link#4       UCS       0    0   en0
192.168.1     link#4       UCS       3    0   en0
192.168.1.1    4e:5d:4e:4f:11:b0 UHLWIir    14   1014   en0  1185
192.168.1.11    127.0.0.1     UHS       0    0   lo0
192.168.1.15    e8:8d:28:54:41:de UHLWIi     3   608   en0  1186
192.168.1.17    54:e4:3a:2:d8:e2  UHLWIi     5   4449   en0  825
192.168.33     link#10      UC       1    0 vboxnet
192.168.59     link#9       UC       1    0 vboxnet
192.168.59.3    a:0:27:0:0:1    UHLWIi     1   551   lo0

Internet6:
Destination               Gateway             Flags     Netif Expire
::1                   ::1               UHL       lo0
fe80::%lo0/64              fe80::1%lo0           UcI       lo0
fe80::1%lo0               link#1             UHLI      lo0
fe80::%en0/64              link#4             UCI       en0
fe80::12:c10:f6f1:69c3%en0       link#4             UHLWI      en0
fe80::bae8:56ff:fe1b:d57c%en0      b8:e8:56:1b:d5:7c        UHLI      lo0
ff01::%lo0/32              ::1               UmCI      lo0
ff01::%en0/32              link#4             UmCI      en0
ff02::%lo0/32              ::1               UmCI      lo0
ff02::%en0/32              link#4             UmCI      en0

$ ndp -an
Neighbor            Linklayer Address Netif Expire  St Flgs Prbs
fe80::1%lo0           (incomplete)     lo0 permanent R   
fe80::12:c10:f6f1:69c3%en0   (incomplete)     en0 expired  N   
fe80::bae8:56ff:fe1b:d57c%en0  b8:e8:56:1b:d5:7c  en0 permanent R

Odpowiedzi:


1

Te pakiety są blokowane lub uszkodzone przez urządzenie sieciowe lub sam system OS X (pfctl).

Jeśli masz pewność, że tryb ukryty jest wyłączony, uruchomię przechwytywanie pakietów za pomocą Wireshark i sprawdzę, czy odzyskasz coś z twojego ping6.

Jeśli masz inny komputer, spróbuję ping6:

Mac WiFi <=> router <=> Komputer PC Ethernet

Mac WiFi <=> router <=> PC WiFi

PC WiFi <=> router <=> Mac WiFi

PC WiFi <=> router <=> Mac Ethernet

Mac Ethernet <=> router <=> Komputer PC Ethernet

Pomoże ci to zorientować się, że Mac nie jest w stanie tworzyć / odbierać pakietów ping6 przez Wi-Fi lub jeśli problem znajduje się na routerze. Możesz także sprawdzić dzienniki zapory routera, aby zobaczyć, czy zapora blokuje te sondy.

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.