odgrupowanie okien iTerm2


3

Aktywacja „okna skrótów” iTerm2 (tj. Rozwijanej konsoli) powoduje również wyświetlenie wszystkich innych okien iTerm2. Czy istnieje sposób, aby tego uniknąć, sprawiając, że OS X traktuje każde okno jako osobną aplikację, a nie jako grupę okien?

Na bok: Ponowna dezaktywacja / ukrywanie okna skrótu powoduje, że zachowuje on ostrość (tylko), jeśli wcześniej skupione okno było również oknem iTerm, w przeciwnym razie ukrywanie rozwijanej konsoli poprawnie przesunie poprzednie okno. Wygląda na to, że może to być związane z powyższym problemem.

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.