Jak mogę się dowiedzieć, dlaczego mój MacBook się zawiesza?


2

Mam tutaj MacBooka, który ulega powtarzalnej awarii krótko po odłączeniu go od zasilania - podczas gdy jest wystarczająco naładowany (zweryfikowałem ładowanie akumulatora). Stan baterii jest zdrowy w kilku cyklach.

 • Na początku pojawia się szary ekran informujący mnie w kilku językach, że wystąpił problem (wierzę, że jest to panika jądra)

 • Ponowne uruchomienie Macbooka

 • OSX pyta, czy powinien przywrócić okna

 • Raport o błędzie jest taki jak ten z 18: 0 (patrz poniżej)

 • Wydaje się, że jest to problem z rozszerzeniem jądra com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerMAnagement

Posiada procesor Intel Core 2 Duo 2,26 GHz, pamięć DDR3 o pojemności 4 GB 1333 MHz, z zainstalowanym NVIDIA GeForce 9400M 256 MB i OS X 10.9.2 (13C1021).

Trochę mi tu brakuje, ponieważ nie widzę, jak mogę rozwiązać problem.

Gdzie jeszcze mógłbym szukać notatek o katastrofie? Czy jest coś, czego mogę użyć do wyszukiwania komunikatów o błędach? Jak mogę dowiedzieć się, co powoduje awarię mojego MacBooka?

Oto zawartość jednego z plików kernelXXXXX. Latino:

flags: 0x8 binding: FileInfoBinding [0x213] - extension: caf, UTI: com.apple.coreaudio-format, fileType: ????.
Jun 16 18:04:52 macbook.fritz.box quicklookd[264]: Warning: Cache image returned by the server has size range covering all valid image sizes. Binding: VariantBinding [0x1a03] flags: 0x8 binding: FileInfoBinding [0x1903] - extension: caf, UTI: com.apple.coreaudio-format, fileType: ???? request size:16 scale: 1
Jun 16 18:05:50 macbook.fritz.box Console[330]: setPresentationOptions called with NSApplicationPresentationFullScreen when there is no visible fullscreen window; this call will be ignored.
Jun 16 18:08:28 macbook kernel[0]: Sandbox: xpcd(176) deny ipc-posix-shm-read-data /tmp/com.apple.csseed.71
Jun 16 18:08:30 macbook.fritz.box com.apple.appkit.xpc.openAndSavePanelService[341]: Bogus event received by listener connection:
   { count = 1, contents =
    "XPCErrorDescription" => { length = 18, contents = "Connection invalid" }
  }
Jun 16 18:09:26 macbook.fritz.box Console[330]: CGSReenableUpdateToken: invalid token 0x93fffffffff9272
Jun 16 18:09:26 macbook.fritz.box Console[330]: Backtrace (at 590.989):
Jun 16 18:09:26 macbook.fritz.box Console[330]: CGSReenableUpdateToken: 0  CoreGraphics            0x00007fff90441a61 CGSBacktraceCreate + 59
Jun 16 18:09:26 macbook.fritz.box Console[330]: CGSReenableUpdateToken: 1  CoreGraphics            0x00007fff9057a572 CGSLogBacktrace + 15
Jun 16 18:09:26 macbook.fritz.box Console[330]: CGSReenableUpdateToken: 2  CoreGraphics            0x00007fff90466016 _ZN16CGSUpdateManager13enable_updateEy + 210
Jun 16 18:09:26 macbook.fritz.box Console[330]: CGSReenableUpdateToken: 3  AppKit               0x00007fff8e4a480c __62-[NSScrollingBehaviorConcurrentVBL _stopGestureScrollTracking]_block_invoke + 313
Jun 16 18:09:26 macbook.fritz.box Console[330]: CGSReenableUpdateToken: 4  libdispatch.dylib          0x00007fff8b9541d7 _dispatch_call_block_and_release + 12
Jun 16 18:09:26 macbook.fritz.box Console[330]: CGSReenableUpdateToken: 5  libdispatch.dylib          0x00007fff8b9512ad _dispatch_client_callout + 8
Jun 16 18:09:26 macbook.fritz.box Console[330]: CGSReenableUpdateToken: 6  libdispatch.dylib          0x00007fff8b958f03 _dispatch_main_queue_callback_4CF + 333
Jun 16 18:09:26 macbook.fritz.box Console[330]: CGSReenableUpdateToken: 7  CoreFoundation           0x00007fff8851b5a9 __CFRUNLOOP_IS_SERVICING_THE_MAIN_DISPATCH_QUEUE__ + 9
Jun 16 18:09:26 macbook.fritz.box Console[330]: CGSReenableUpdateToken: 8  CoreFoundation           0x00007fff884d67c4 __CFRunLoopRun + 1636
Jun 16 18:09:26 macbook.fritz.box Console[330]: CGSReenableUpdateToken: 9  CoreFoundation           0x00007fff884d5f25 CFRunLoopRunSpecific + 309
Jun 16 18:09:26 macbook.fritz.box Console[330]: CGSReenableUpdateToken: 10 HIToolbox              0x00007fff8f85ca0d RunCurrentEventLoopInMode + 226
Jun 16 18:09:26 macbook.fritz.box Console[330]: CGSReenableUpdateToken: 11 HIToolbox              0x00007fff8f85c7b7 ReceiveNextEventCommon + 479
Jun 16 18:09:26 macbook.fritz.box Console[330]: CGSReenableUpdateToken: 12 HIToolbox              0x00007fff8f85c5bc _BlockUntilNextEventMatchingListInModeWithFilter + 65
Jun 16 18:09:26 macbook.fritz.box Console[330]: CGSReenableUpdateToken: 13 AppKit               0x00007fff8e28d3de _DPSNextEvent + 1434
Jun 16 18:09:26 macbook.fritz.box Console[330]: CGSReenableUpdateToken: 14 AppKit               0x00007fff8e28ca2b -[NSApplication nextEventMatchingMask:untilDate:inMode:dequeue:] + 122
Jun 16 18:09:26 macbook.fritz.box Console[330]: CGSReenableUpdateToken: 15 AppKit               0x00007fff8e280b2c -[NSApplication run] + 553
Jun 16 18:09:26 macbook.fritz.box Console[330]: CGSReenableUpdateToken: 16 AppKit               0x00007fff8e26b913 NSApplicationMain + 940
Jun 16 18:09:26 macbook.fritz.box Console[330]: CGSReenableUpdateToken: 17 libdyld.dylib            0x00007fff8b6bf5fd start + 1

Znalazłem także raport o awarii dla dokumentu, który wydarzył się niedawno, chociaż nie sądzę, aby był on bezpośrednio połączony.

Znalazłem także te komunikaty diagnostyczne

16.06.14 18:00:18,882 DumpPanic[50]: com.apple.message.domain: com.apple.crashreporter.writereport.panic
com.apple.message.signature: Kernel
com.apple.message.signature2: UNBUNDLED ||| 
com.apple.message.signature3: UNKNOWN
com.apple.message.result: noop
com.apple.message.summarize: YES
Sender_Mach_UUID: 3A8F5574-6B7A-31C7-BCF5-398F4125551A

16.06.14 18:00:44,543 UserEventAgent[163]: com.apple.message.domain: com.apple.usage.activity_stats
com.apple.message.apps_per_activity_min: 1.000000
com.apple.message.apps_per_activity_max: 5.000000
com.apple.message.apps_per_activity_median: 1.000000
com.apple.message.apps_per_activity_mean: 2.000000
com.apple.message.apps_per_activity_count: 9
Sender_Mach_UUID: 55428B1C-9198-32BF-80EA-4731081F402E

16.06.14 18:00:53,324 ReportPanic[226]: com.apple.message.domain: com.apple.ReportPanic.matchedpanic
com.apple.message.action: not matched and frequent
com.apple.message.panic_id: not matched
Sender_Mach_UUID: FC131E05-822D-30FF-BE6B-96CA864B9429

Pliki jądra *. Latynoskie

Anonymous UUID:    F660CF53-8D27-469B-4782-529A7C577E90

Mon Jun 16 18:00:13 2014
panic(cpu 1 caller 0xffffff80016dbe7e): Kernel trap at 0xffffff7f8360267c, type 14=page fault, registers:
CR0: 0x000000008001003b, CR2: 0xffffef7f836289b8, CR3: 0x0000000004460000, CR4: 0x0000000000000660
RAX: 0x0ffffffc6f660000, RBX: 0xffffef7f836289b0, RCX: 0x0000000000000001, RDX: 0x0000003909a31661
RSP: 0xffffff807a8c3d80, RBP: 0xffffff807a8c3e70, RSI: 0x0000005909a28892, RDI: 0xffffff80741bd148
R8: 0x00000000e0000000, R9: 0x0000000000000005, R10: 0x0000000000004822, R11: 0xffffff8001c89ce8
R12: 0xffffff800c3e8000, R13: 0x0000000000000005, R14: 0xffffff80741bd148, R15: 0xffffff7f83626e20
RFL: 0x0000000000010006, RIP: 0xffffff7f8360267c, CS: 0x0000000000000008, SS: 0x0000000000000010
Fault CR2: 0xffffef7f836289b8, Error code: 0x0000000000000002, Fault CPU: 0x1

Backtrace (CPU 1), Frame : Return Address
0xffffff807a8c3a10 : 0xffffff8001622fa9 
0xffffff807a8c3a90 : 0xffffff80016dbe7e 
0xffffff807a8c3c60 : 0xffffff80016f3376 
0xffffff807a8c3c80 : 0xffffff7f8360267c 
0xffffff807a8c3e70 : 0xffffff7f83601899 
0xffffff807a8c3f30 : 0xffffff80016dd73c 
0xffffff807a8c3f50 : 0xffffff80016375ba 
0xffffff807a8c3f90 : 0xffffff8001637908 
0xffffff807a8c3fb0 : 0xffffff80016d7047 
   Kernel Extensions in backtrace:
     com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement(216.0)[70947979-EA9B-39D1-AD15-CDAB19F031AF]@0xffffff7f835ff000->0xffffff7f83629fff

BSD process name corresponding to current thread: kernel_task

Mac OS version:
13C1021

Kernel version:
Darwin Kernel Version 13.1.0: Wed Apr 2 23:52:02 PDT 2014; root:xnu-2422.92.1~2/RELEASE_X86_64
Kernel UUID: E9CF78E2-1E9F-3B6F-81A4-FEE6C6D0E4D5
Kernel slide:   0x0000000001400000
Kernel text base: 0xffffff8001600000
System model name: MacBookPro5,5 (Mac-F2268AC8)

System uptime in nanoseconds: 104990528825
last loaded kext at 67055981371: com.apple.driver.AudioAUUC 1.60 (addr 0xffffff7f83230000, size 32768)
loaded kexts:
com.apple.driver.AudioAUUC 1.60
com.apple.driver.AppleHWSensor 1.9.5d0
com.apple.driver.AGPM  100.14.15
com.apple.driver.AppleTyMCEDriver  1.0.2d2
com.apple.filesystems.autofs  3.0
com.apple.driver.AppleMikeyHIDDriver  124
com.apple.driver.AppleHDAHardwareConfigDriver  2.6.0f1
com.apple.driver.AppleHDA  2.6.0f1
com.apple.iokit.IOBluetoothUSBDFU  4.2.3f10
com.apple.iokit.BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport 4.2.3f10
com.apple.driver.AppleSMCLMU  2.0.4d1
com.apple.driver.AppleMikeyDriver  2.6.0f1
com.apple.driver.ACPI_SMC_PlatformPlugin  1.0.0
com.apple.driver.AppleMuxControl  3.4.35
com.apple.driver.AppleLPC  1.7.0
com.apple.iokit.IOUserEthernet 1.0.0d1
com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager  4.2.3f10
com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X  7.0.0
com.apple.driver.AppleHWAccess 1
com.apple.driver.AppleIntelMCEReporter 104
com.apple.GeForceTesla 8.2.4
com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient  3.5.13
com.apple.driver.AppleBacklight 170.3.5
com.apple.driver.AppleMCCSControl  1.1.12
com.apple.nvidia.NVDAStartup  8.2.4
com.apple.driver.SMCMotionSensor  3.0.4d1
com.apple.driver.AppleUSBTCButtons 240.2
com.apple.driver.AppleFileSystemDriver 3.0.1
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless 1.0.0d1
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib 1.0.0d1
com.apple.BootCache 35
com.apple.driver.AppleUSBTCKeyEventDriver  240.2
com.apple.driver.AppleUSBTCKeyboard 240.2
com.apple.driver.AppleIRController 325.7
com.apple.driver.AppleUSBCardReader 3.4.1
com.apple.iokit.SCSITaskUserClient 3.6.6
com.apple.driver.XsanFilter 404
com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage 2.5.1
com.apple.driver.AirPort.Brcm4331  700.20.22
com.apple.driver.AppleUSBOHCI  656.4.1
com.apple.driver.AppleFWOHCI  4.9.9
com.apple.driver.AppleUSBHub  666.4.0
com.apple.driver.AppleAHCIPort 3.0.0
com.apple.nvenet  2.0.21
com.apple.driver.AppleUSBEHCI  660.4.0
com.apple.driver.AppleSmartBatteryManager  161.0.0
com.apple.driver.AppleRTC  2.0
com.apple.driver.AppleHPET 1.8
com.apple.driver.AppleACPIButtons  2.0
com.apple.driver.AppleSMBIOS  2.1
com.apple.driver.AppleACPIEC  2.0
com.apple.driver.AppleAPIC 1.7
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagementClient 216.0.0
com.apple.nke.applicationfirewall  153
com.apple.security.quarantine  3
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement  216.0.0
com.apple.AppleGraphicsDeviceControl  3.4.35
com.apple.kext.triggers 1.0
com.apple.driver.DspFuncLib 2.6.0f1
com.apple.vecLib.kext  1.0.0
com.apple.iokit.IOAudioFamily  1.9.5fc2
com.apple.kext.OSvKernDSPLib  1.14
com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerUSBTransport  4.2.3f10
com.apple.driver.IOPlatformPluginLegacy 1.0.0
com.apple.driver.AppleGraphicsControl  3.4.35
com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily 5.7.0d10
com.apple.iokit.IOSurface  91
com.apple.iokit.IOSerialFamily 10.0.7
com.apple.iokit.IOBluetoothFamily  4.2.3f10
com.apple.nvidia.classic.NVDANV50HalTesla  8.2.4
com.apple.nvidia.classic.NVDAResmanTesla  8.2.4
com.apple.iokit.IOFireWireIP  2.2.6
com.apple.driver.AppleHDAController 2.6.0f1
com.apple.iokit.IOHDAFamily 2.6.0f1
com.apple.driver.AppleSMBusPCI 1.0.12d1
com.apple.driver.AppleBacklightExpert  1.0.4
com.apple.driver.AppleSMBusController  1.0.11d1
com.apple.iokit.IONDRVSupport  2.4.1
com.apple.iokit.IOGraphicsFamily  2.4.1
com.apple.driver.AppleSMC  3.1.8
com.apple.driver.AppleUSBMultitouch 240.9
com.apple.iokit.IOUSBHIDDriver 660.4.0
com.apple.iokit.IOSCSIBlockCommandsDevice  3.6.6
com.apple.iokit.IOUSBMassStorageClass  3.6.0
com.apple.driver.AppleUSBMergeNub  650.4.0
com.apple.driver.AppleUSBComposite 656.4.1
com.apple.iokit.IOSCSIMultimediaCommandsDevice 3.6.6
com.apple.iokit.IOBDStorageFamily  1.7
com.apple.iokit.IODVDStorageFamily 1.7.1
com.apple.iokit.IOCDStorageFamily  1.7.1
com.apple.iokit.IOAHCISerialATAPI  2.6.1
com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily  3.6.6
com.apple.iokit.IO80211Family  630.35
com.apple.iokit.IOFireWireFamily  4.5.5
com.apple.iokit.IOUSBUserClient 660.4.2
com.apple.iokit.IOAHCIFamily  2.6.5
com.apple.iokit.IONetworkingFamily 3.2
com.apple.iokit.IOUSBFamily 675.4.0
com.apple.driver.NVSMU 2.2.9
com.apple.driver.AppleEFINVRAM 2.0
com.apple.driver.AppleEFIRuntime  2.0
com.apple.iokit.IOHIDFamily 2.0.0
com.apple.iokit.IOSMBusFamily  1.1
com.apple.security.sandbox 278.11
com.apple.kext.AppleMatch  1.0.0d1
com.apple.security.TMSafetyNet 7
com.apple.driver.AppleKeyStore 2
com.apple.driver.DiskImages 371.1
com.apple.iokit.IOStorageFamily 1.9
com.apple.iokit.IOReportFamily 23
com.apple.driver.AppleFDEKeyStore  28.30
com.apple.driver.AppleACPIPlatform 2.0
com.apple.iokit.IOPCIFamily 2.9
com.apple.iokit.IOACPIFamily  1.4
com.apple.kec.pthread  1
com.apple.kec.corecrypto  1.0
 

i

Anonymous UUID:    F660CF53-8D27-469B-4782-529A7C577E90

Mon Jun 16 17:58:06 2014
panic(cpu 0 caller 0xffffff80004dbe7e): Kernel trap at 0xffffef8000433660, type 14=page fault, registers:
CR0: 0x000000008001003b, CR2: 0xffffef8000433660, CR3: 0x0000000003260000, CR4: 0x0000000000000660
RAX: 0x000000012a05f0e5, RBX: 0x0000000000000000, RCX: 0x0000000000000000, RDX: 0x0000000000000022
RSP: 0xffffff806d062e78, RBP: 0xffffff806d062f40, RSI: 0x0000000000000000, RDI: 0xffffff800c0769e0
R8: 0x0000000000000001, R9: 0x000000002a05f0e5, R10: 0xffffff80798ebe20, R11: 0xffffff8000a89ce8
R12: 0xffffff800c076bd0, R13: 0xffffff8000ad2ab8, R14: 0xffffef8000433660, R15: 0xffffff800c0769e0
RFL: 0x0000000000010092, RIP: 0xffffef8000433660, CS: 0x0000000000000008, SS: 0x0000000000000010
Fault CR2: 0xffffef8000433660, Error code: 0x0000000000000010, Fault CPU: 0x0

Backtrace (CPU 0), Frame : Return Address
0xffffff806d062b00 : 0xffffff8000422fa9 
0xffffff806d062b80 : 0xffffff80004dbe7e 
0xffffff806d062d50 : 0xffffff80004f3376 
0xffffff806d062d70 : 0xffffef8000433660 
0xffffff806d062f40 : 0xffffff80004cf3a9 
0xffffff806d062f80 : 0xffffff80004db4a9 
0xffffff806d062fd0 : 0xffffff80004f3539 
0xffffff80798ebf50 : 0xffffff80004375ba 
0xffffff80798ebf90 : 0xffffff8000437908 
0xffffff80798ebfb0 : 0xffffff80004d7047 

BSD process name corresponding to current thread: kernel_task

Mac OS version:
13C1021

Kernel version:
Darwin Kernel Version 13.1.0: Wed Apr 2 23:52:02 PDT 2014; root:xnu-2422.92.1~2/RELEASE_X86_64
Kernel UUID: E9CF78E2-1E9F-3B6F-81A4-FEE6C6D0E4D5
Kernel slide:   0x0000000000200000
Kernel text base: 0xffffff8000400000
System model name: MacBookPro5,5 (Mac-F2268AC8)

System uptime in nanoseconds: 369999185637
last loaded kext at 284869466259: com.apple.filesystems.msdosfs 1.9 (addr 0xffffff7f827f7000, size 65536)
last unloaded kext at 346085278918: com.apple.filesystems.msdosfs  1.9 (addr 0xffffff7f827f7000, size 57344)
loaded kexts:
com.apple.filesystems.smbfs 2.0.1
com.apple.driver.AudioAUUC 1.60
com.apple.driver.AppleHWSensor 1.9.5d0
com.apple.driver.AGPM  100.14.15
com.apple.filesystems.autofs  3.0
com.apple.driver.AppleMikeyHIDDriver  124
com.apple.driver.AppleHDA  2.6.0f1
com.apple.GeForceTesla 8.2.4
com.apple.iokit.BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport 4.2.3f10
com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient  3.5.13
com.apple.driver.AppleSMCLMU  2.0.4d1
com.apple.driver.ACPI_SMC_PlatformPlugin  1.0.0
com.apple.driver.AppleMikeyDriver  2.6.0f1
com.apple.driver.AppleLPC  1.7.0
com.apple.iokit.IOUserEthernet 1.0.0d1
com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager  4.2.3f10
com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X  7.0.0
com.apple.driver.AppleHWAccess 1
com.apple.driver.AppleBacklight 170.3.5
com.apple.driver.AppleMCCSControl  1.1.12
com.apple.driver.SMCMotionSensor  3.0.4d1
com.apple.driver.AppleUSBTCButtons 240.2
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless 1.0.0d1
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib 1.0.0d1
com.apple.BootCache 35
com.apple.driver.AppleUSBTCKeyboard 240.2
com.apple.driver.AppleIRController 325.7
com.apple.driver.AppleUSBCardReader 3.4.1
com.apple.iokit.SCSITaskUserClient 3.6.6
com.apple.driver.XsanFilter 404
com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage 2.5.1
com.apple.driver.AirPort.Brcm4331  700.20.22
com.apple.driver.AppleUSBHub  666.4.0
com.apple.driver.AppleFWOHCI  4.9.9
com.apple.driver.AppleAHCIPort 3.0.0
com.apple.nvenet  2.0.21
com.apple.driver.AppleUSBEHCI  660.4.0
com.apple.driver.AppleSmartBatteryManager  161.0.0
com.apple.driver.AppleUSBOHCI  656.4.1
com.apple.driver.AppleRTC  2.0
com.apple.driver.AppleHPET 1.8
com.apple.driver.AppleACPIButtons  2.0
com.apple.driver.AppleSMBIOS  2.1
com.apple.driver.AppleACPIEC  2.0
com.apple.driver.AppleAPIC 1.7
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagementClient 216.0.0
com.apple.nke.applicationfirewall  153
com.apple.security.quarantine  3
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement  216.0.0
com.apple.AppleGraphicsDeviceControl  3.4.35
com.apple.kext.triggers 1.0
com.apple.driver.DspFuncLib 2.6.0f1
com.apple.vecLib.kext  1.0.0
com.apple.iokit.IOAudioFamily  1.9.5fc2
com.apple.kext.OSvKernDSPLib  1.14
com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerUSBTransport  4.2.3f10
com.apple.iokit.IOFireWireIP  2.2.6
com.apple.nvidia.classic.NVDANV50HalTesla  8.2.4
com.apple.nvidia.classic.NVDAResmanTesla  8.2.4
com.apple.driver.AppleHDAController 2.6.0f1
com.apple.iokit.IOHDAFamily 2.6.0f1
com.apple.driver.IOPlatformPluginLegacy 1.0.0
com.apple.driver.AppleSMBusPCI 1.0.12d1
com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily 5.7.0d10
com.apple.iokit.IOSurface  91
com.apple.iokit.IOSerialFamily 10.0.7
com.apple.iokit.IOBluetoothFamily  4.2.3f10
com.apple.driver.AppleBacklightExpert  1.0.4
com.apple.driver.AppleSMBusController  1.0.11d1
com.apple.iokit.IONDRVSupport  2.4.1
com.apple.iokit.IOGraphicsFamily  2.4.1
com.apple.driver.AppleSMC  3.1.8
com.apple.driver.AppleUSBMultitouch 240.9
com.apple.iokit.IOUSBHIDDriver 660.4.0
com.apple.iokit.IOSCSIBlockCommandsDevice  3.6.6
com.apple.iokit.IOUSBMassStorageClass  3.6.0
com.apple.driver.AppleUSBMergeNub  650.4.0
com.apple.driver.AppleUSBComposite 656.4.1
com.apple.iokit.IOSCSIMultimediaCommandsDevice 3.6.6
com.apple.iokit.IOBDStorageFamily  1.7
com.apple.iokit.IODVDStorageFamily 1.7.1
com.apple.iokit.IOCDStorageFamily  1.7.1
com.apple.iokit.IOAHCISerialATAPI  2.6.1
com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily  3.6.6
com.apple.iokit.IO80211Family  630.35
com.apple.iokit.IOUSBUserClient 660.4.2
com.apple.iokit.IOFireWireFamily  4.5.5
com.apple.iokit.IOAHCIFamily  2.6.5
com.apple.iokit.IONetworkingFamily 3.2
com.apple.iokit.IOUSBFamily 675.4.0
com.apple.driver.NVSMU 2.2.9
com.apple.driver.AppleEFINVRAM 2.0
com.apple.driver.AppleEFIRuntime  2.0
com.apple.iokit.IOHIDFamily 2.0.0
com.apple.iokit.IOSMBusFamily  1.1
com.apple.security.sandbox 278.11
com.apple.kext.AppleMatch  1.0.0d1
com.apple.security.TMSafetyNet 7
com.apple.driver.AppleKeyStore 2
com.apple.driver.DiskImages 371.1
com.apple.iokit.IOStorageFamily 1.9
com.apple.iokit.IOReportFamily 23
com.apple.driver.AppleFDEKeyStore  28.30
com.apple.driver.AppleACPIPlatform 2.0
com.apple.iokit.IOPCIFamily 2.9
com.apple.iokit.IOACPIFamily  1.4
com.apple.kec.pthread  1
com.apple.kec.corecrypto  1.0

Anonymous UUID:    F660CF53-8D27-469B-4782-529A7C577E90

Mon Jun 16 17:51:36 2014
panic(cpu 0 caller 0xffffff8008adbe7e): Kernel trap at 0xffffff7f8aa0267c, type 14=page fault, registers:
CR0: 0x000000008001003b, CR2: 0xffffef7f8aa289b0, CR3: 0x000000000b860000, CR4: 0x0000000000000660
RAX: 0x0ffffffcf4760000, RBX: 0xffffef7f8aa289b0, RCX: 0x0000000000000000, RDX: 0x00000030b8a1c2e5
RSP: 0xffffff8081663d80, RBP: 0xffffff8081663e70, RSI: 0x00000050b8a0d8ae, RDI: 0xffffff807566f148
R8: 0x00000000e0000000, R9: 0x0000000000000005, R10: 0x00000000000003ff, R11: 0xffffffffffffffff
R12: 0xffffff8013b71000, R13: 0x0000000000000005, R14: 0xffffff807566f148, R15: 0xffffff7f8aa26e20
RFL: 0x0000000000010006, RIP: 0xffffff7f8aa0267c, CS: 0x0000000000000008, SS: 0x0000000000000010
Fault CR2: 0xffffef7f8aa289b0, Error code: 0x0000000000000002, Fault CPU: 0x0

Backtrace (CPU 0), Frame : Return Address
0xffffff8081663a10 : 0xffffff8008a22fa9 
0xffffff8081663a90 : 0xffffff8008adbe7e 
0xffffff8081663c60 : 0xffffff8008af3376 
0xffffff8081663c80 : 0xffffff7f8aa0267c 
0xffffff8081663e70 : 0xffffff7f8aa01899 
0xffffff8081663f30 : 0xffffff8008add73c 
0xffffff8081663f50 : 0xffffff8008a375ba 
0xffffff8081663f90 : 0xffffff8008a37908 
0xffffff8081663fb0 : 0xffffff8008ad7047 
   Kernel Extensions in backtrace:
     com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement(216.0)[70947979-EA9B-39D1-AD15-CDAB19F031AF]@0xffffff7f8a9ff000->0xffffff7f8aa29fff

BSD process name corresponding to current thread: kernel_task

Mac OS version:
13C1021

Kernel version:
Darwin Kernel Version 13.1.0: Wed Apr 2 23:52:02 PDT 2014; root:xnu-2422.92.1~2/RELEASE_X86_64
Kernel UUID: E9CF78E2-1E9F-3B6F-81A4-FEE6C6D0E4D5
Kernel slide:   0x0000000008800000
Kernel text base: 0xffffff8008a00000
System model name: MacBookPro5,5 (Mac-F2268AC8)

System uptime in nanoseconds: 139817506301
last loaded kext at 48799877244: com.apple.driver.AudioAUUC 1.60 (addr 0xffffff7f8a630000, size 32768)
loaded kexts:
com.apple.driver.AudioAUUC 1.60
com.apple.driver.AppleHWSensor 1.9.5d0
com.apple.driver.AppleTyMCEDriver  1.0.2d2
com.apple.driver.AGPM  100.14.15
com.apple.filesystems.autofs  3.0
com.apple.driver.AppleMikeyHIDDriver  124
com.apple.driver.AppleHDAHardwareConfigDriver  2.6.0f1
com.apple.driver.AppleHDA  2.6.0f1
com.apple.GeForceTesla 8.2.4
com.apple.iokit.IOBluetoothUSBDFU  4.2.3f10
com.apple.iokit.BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport 4.2.3f10
com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient  3.5.13
com.apple.driver.AppleSMCLMU  2.0.4d1
com.apple.driver.ACPI_SMC_PlatformPlugin  1.0.0
com.apple.driver.AppleMikeyDriver  2.6.0f1
com.apple.driver.AppleLPC  1.7.0
com.apple.iokit.IOUserEthernet 1.0.0d1
com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager  4.2.3f10
com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X  7.0.0
com.apple.driver.AppleHWAccess 1
com.apple.driver.AppleIntelMCEReporter 104
com.apple.driver.AppleMuxControl  3.4.35
com.apple.driver.AppleBacklight 170.3.5
com.apple.driver.AppleMCCSControl  1.1.12
com.apple.nvidia.NVDAStartup  8.2.4
com.apple.driver.SMCMotionSensor  3.0.4d1
com.apple.driver.AppleUSBTCButtons 240.2
com.apple.driver.AppleUSBTCKeyEventDriver  240.2
com.apple.driver.AppleUSBTCKeyboard 240.2
com.apple.driver.AppleIRController 325.7
com.apple.driver.AppleFileSystemDriver 3.0.1
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless 1.0.0d1
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib 1.0.0d1
com.apple.BootCache 35
com.apple.driver.AppleUSBCardReader 3.4.1
com.apple.iokit.SCSITaskUserClient 3.6.6
com.apple.driver.XsanFilter 404
com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage 2.5.1
com.apple.driver.AirPort.Brcm4331  700.20.22
com.apple.driver.AppleUSBHub  666.4.0
com.apple.driver.AppleFWOHCI  4.9.9
com.apple.driver.AppleAHCIPort 3.0.0
com.apple.nvenet  2.0.21
com.apple.driver.AppleUSBEHCI  660.4.0
com.apple.driver.AppleUSBOHCI  656.4.1
com.apple.driver.AppleSmartBatteryManager  161.0.0
com.apple.driver.AppleRTC  2.0
com.apple.driver.AppleHPET 1.8
com.apple.driver.AppleACPIButtons  2.0
com.apple.driver.AppleSMBIOS  2.1
com.apple.driver.AppleACPIEC  2.0
com.apple.driver.AppleAPIC 1.7
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagementClient 216.0.0
com.apple.nke.applicationfirewall  153
com.apple.security.quarantine  3
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement  216.0.0
com.apple.AppleGraphicsDeviceControl  3.4.35
com.apple.kext.triggers 1.0
com.apple.driver.DspFuncLib 2.6.0f1
com.apple.vecLib.kext  1.0.0
com.apple.iokit.IOAudioFamily  1.9.5fc2
com.apple.kext.OSvKernDSPLib  1.14
com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerUSBTransport  4.2.3f10
com.apple.iokit.IOFireWireIP  2.2.6
com.apple.nvidia.classic.NVDANV50HalTesla  8.2.4
com.apple.nvidia.classic.NVDAResmanTesla  8.2.4
com.apple.driver.AppleHDAController 2.6.0f1
com.apple.iokit.IOHDAFamily 2.6.0f1
com.apple.driver.IOPlatformPluginLegacy 1.0.0
com.apple.driver.AppleSMBusPCI 1.0.12d1
com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily 5.7.0d10
com.apple.iokit.IOSurface  91
com.apple.iokit.IOSerialFamily 10.0.7
com.apple.iokit.IOBluetoothFamily  4.2.3f10
com.apple.driver.AppleGraphicsControl  3.4.35
com.apple.driver.AppleBacklightExpert  1.0.4
com.apple.driver.AppleSMBusController  1.0.11d1
com.apple.iokit.IONDRVSupport  2.4.1
com.apple.iokit.IOGraphicsFamily  2.4.1
com.apple.driver.AppleSMC  3.1.8
com.apple.driver.AppleUSBMultitouch 240.9
com.apple.iokit.IOUSBHIDDriver 660.4.0
com.apple.iokit.IOSCSIBlockCommandsDevice  3.6.6
com.apple.iokit.IOUSBMassStorageClass  3.6.0
com.apple.driver.AppleUSBMergeNub  650.4.0
com.apple.driver.AppleUSBComposite 656.4.1
com.apple.iokit.IOSCSIMultimediaCommandsDevice 3.6.6
com.apple.iokit.IOBDStorageFamily  1.7
com.apple.iokit.IODVDStorageFamily 1.7.1
com.apple.iokit.IOCDStorageFamily  1.7.1
com.apple.iokit.IOAHCISerialATAPI  2.6.1
com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily  3.6.6
com.apple.iokit.IO80211Family  630.35
com.apple.iokit.IOUSBUserClient 660.4.2
com.apple.iokit.IOFireWireFamily  4.5.5
com.apple.iokit.IOAHCIFamily  2.6.5
com.apple.iokit.IONetworkingFamily 3.2
com.apple.iokit.IOUSBFamily 675.4.0
com.apple.driver.NVSMU 2.2.9
com.apple.driver.AppleEFINVRAM 2.0
com.apple.driver.AppleEFIRuntime  2.0
com.apple.iokit.IOHIDFamily 2.0.0
com.apple.iokit.IOSMBusFamily  1.1
com.apple.security.sandbox 278.11
com.apple.kext.AppleMatch  1.0.0d1
com.apple.security.TMSafetyNet 7
com.apple.driver.AppleKeyStore 2
com.apple.driver.DiskImages 371.1
com.apple.iokit.IOStorageFamily 1.9
com.apple.iokit.IOReportFamily 23
com.apple.driver.AppleFDEKeyStore  28.30
com.apple.driver.AppleACPIPlatform 2.0
com.apple.iokit.IOPCIFamily 2.9
com.apple.iokit.IOACPIFamily  1.4
com.apple.kec.pthread  1
com.apple.kec.corecrypto  1.0

4
Świetnie, że ciężko pracowałeś, żeby to zdiagnozować samodzielnie, ale w pytaniu brakuje podstawowych podstawowych informacji. Co masz na myśli poprzez wypadek ? Czy spontanicznie uruchamia się ponownie? Tylko wyjdziemy? Wystąpił błąd? Mix?
stuffe

To jest restart. Jednak sam tego nie obserwowałem i spróbuję sprowokować ten problem
wirrbel

1
Udało mi się odtworzyć błąd na miejscu. Odpowiednio zaktualizowałem pytanie.
wirrbel

Strzelanie z HIP .. Twoja bateria zgłasza zły stan, więc system próbuje zmienić moc na CPU (to byłoby normalne), więc użyj klawisza ALT i kliknij Baterię przed iw trakcie problemu.
Buscar웃

Czy masz na myśli naciskanie klawisza alt i symbolu baterii na pasku narzędzi? Nie jestem pewien, czy wiem, co powinienem zachować, gdy pojawi się problem
wirrbel

Odpowiedzi:


3

Polecam następujące kroki w rozwiązywaniu problemów:

Jeśli zaczniesz w trybie awaryjnym (przytrzymaj klawisz Shift podczas uruchamiania), który wyeliminuje aplikacje trójwymiarowe robiące to.

Jeśli nie ma problemów, przyczyną problemu jest coś innego.

Jeśli problemy występują również w trybie awaryjnym, to prawdopodobnie dotyczy sprzętu.

Uruchom pakiet Apple Hardware Test (przytrzymaj D podczas uruchamiania), rozszerzone testy co najmniej dwa razy.

Podczas normalnej pracy, gdy bateria jest słaba lub fałszywie informuje o swoim stanie, system zmniejszy moc procesora o połowę. To nie powinno wymuszać ponownego uruchomienia, ale jest możliwe.

Zresetuj SMC i PRAM, aby to sprawdzić.

W twoich dziennikach nie znalazłem sprawcy (dobrze się ukrywa).

Możesz opublikować około 50 wierszy przed czasem rozruchu (wprowadź go w oknie filtru konsoli)


1
Nie udało mi się jeszcze uruchomić bezpiecznego modra, ale zauważyłem inny, inny crash pastebin.com/DJaT2wXr
wirrbel

Wydaje się, że dzieje się to podczas otwierania przeglądarki internetowej (safari, firefox). kiedy jałowy nie mogę obserwować awarii
wirrbel

Nie. Tylko osx.
wirrbel

Zastanawiałem się tylko nad załadowanym kextem pod 282717765047: com.apple.filesystems.msdosfs 1.9 Czy korzystałeś z pamięci USB? z formatem msdosfs
Buscar웃

1
D nie jest w trybie bezpiecznym. To tryb AHT. Zamiast tego użyj przesunięcia.
Max Ried
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.