Jak mogę pozbyć się tego komunikatu o błędzie związanego z Symantec w konsoli?


3

Moja firma zmusiła mnie do odinstalowania programu Synamtec Antivirus na komputerze z systemem OS X 10.6.8. Niestety osoba, która odinstalowała program Symantec, nie wiedziała, jak dokładnie pozbyć się programu. W rezultacie ten komunikat o błędzie pojawia się w konsoli co około 10 sekund:

4/8/14 6:09:30 PM  com.apple.launchd.peruser.503[351] (com.nds.pcshow) Throttling respawn: Will start in 10 seconds
4/8/14 6:09:40 PM  com.apple.launchd.peruser.503[351] (com.symantec.quickmenu.application[554]) posix_spawn("/Library/Application Support/Symantec/SymQuickMenu/SymQuickMenu.app/Contents/MacOS/SymQuickMenu", ...): No such file or directory
4/8/14 6:09:40 PM  com.apple.launchd.peruser.503[351] (com.symantec.quickmenu.application[554]) Exited with exit code: 1
4/8/14 6:09:40 PM  com.apple.launchd.peruser.503[351] (com.symantec.quickmenu.application) Throttling respawn: Will start in 10 seconds
4/8/14 6:09:40 PM  com.nds.pcshow[555] sh: /Users/dcjones3/Library/NDSPCShowServer/NDSPCShowServer.bundle/Contents/Resources/launch.sh: No such file or directory
4/8/14 6:09:40 PM  com.apple.launchd.peruser.503[351] (com.nds.pcshow[555]) Exited with exit code: 127

Co mogę zrobić, aby pozbyć się tych komunikatów o błędach?

Odpowiedzi:


1

Symantec zapewnia narzędzie do odinstalowywania

Usuwanie wszystkich programów Norton dla komputerów Mac za pomocą narzędzia do usuwania RemoveSymantecMacFiles


Alternatywne metody odinstalowania

Plik bom jest „ B chory O f M aterials” pokwitowanie, które zawiera listę wszystkich plików zainstalowanych i rozmieszczenie instalacji. Jeśli Twoje oprogramowanie zostało zainstalowane przy użyciu instalatora, istnieje duże prawdopodobieństwo, że zainstalowano również rachunek BOM.

Powinieneś być w stanie znaleźć plik BOM firmy Symantec, otwierając /Applications/Utilities/Terminal.app i wpisując polecenie

 ls /private/var/db/receipts/ |more

i szukam pliku o nazwie zawierającej „symantec”, coś w stylu „com.norton.symantec.bom” lub wypróbuj to polecenie

 ls /private/var/db/receipts/ |grep symantec

Możesz wyświetlić plik, a także uzyskać listę i lokalizacje wszystkich plików zainstalowanych za pomocą instalatora Symantec za pomocą polecenia lsbom w ten sposób (gdy już uzyskasz prawidłową nazwę pliku bom - zgaduję):

 lsbom /private/var/db/receipts/com.norton.symantec.bom

Następnie możesz usunąć pliki wymienione tam według lokalizacji ręcznie, jeden po drugim.


inny sposób odinstalowania

Możesz użyć mojego skryptu deinstalatora. Skrypt umieści wszystkie pliki zainstalowane w Koszu użytkownika. Po zainstalowaniu zależności skryptu, xcode, macports i rmtrash, możesz użyć skryptu, kopiując go do pliku tekstowego i zapisując jako „instalator” gdzieś w $ PATH, np. / Usr / local / bin /, i stosując polecenie

 chmod +x /usr/local/bin/installer

Oto skrypt deinstalatora:

 #!/bin/bash
 #uninstaller /private/var/db/receipts/com.url.name.of.app.bom
 #uninstall os x application installed with installer -pkg
 #using (user) provided bom receipt
 #place all installed files and directories in user's Trash

 lsbom="/usr/bin/lsbom"
 cd="/usr/bin/cd"
 sudo="/usr/bin/sudo"
 xargs="/usr/bin/xargs"
 rmtrash="/opt/local/bin/rmtrash"

 lsbom -fls "$1" | (cd /; sudo xargs rmtrash -u $USER)
 exit

Instalacja MacPorts i rmtrash jest wystarczająco prosta po zainstalowaniu xcode (dla Mavericks 10.9 xcode_5.1.1.dmg ). Zainstaluj xcode, a następnie wprowadź następujące polecenia w Terminal.app:

 curl -Ok https://distfiles.macports.org/MacPorts/MacPorts-2.2.1.tar.bz2
 tar xf MacPorts-2.2.1.tar.bz2
 cd MacPorts-2.2.1
 ./configure
 make
 sudo make install #not war!
 cd ..
 rm -rf Macports-*
 sudo /opt/local/bin/port -v selfupdate
 export PATH=$HOME/macports/bin:$HOME/macports/sbin:$PATH
 export MANPATH=$HOME/macports/share/man:$MANPATH
 sudo port -vsc install rmtrash
 diskutil quiet repairPermissions /

Warto poznać MacPorts , ponieważ jest to dojrzały menedżer pakietów dla OS X, który utrzymuje tysiące poleceń oprogramowania open source, programów narzędziowych i aplikacji, takich jak na przykład ClamAV , najlepsze oprogramowanie antywirusowe, jakie kiedykolwiek opracowano dla systemów operacyjnych * opartych na nix, takich jak Mac OS X. Apple zawiera nawet ClamAV z serwerowymi wersjami Mac OS X.

 port install -vsc clamav

Pierwotnie opracowany do skanowania wiadomości e-mail w poszukiwaniu serwerów poczty, jest niezrównanym programem antywirusowym. ClamAV ma instrukcję obsługi w formacie pdf .


Dziękuję bardzo za szczegółową odpowiedź! Niestety nie udało mi się znaleźć pliku BOM dla Norton / Symantec ... Myślę, że na razie utknąłem w komunikacie o błędach. W każdym razie dzięki za informacje o MacPorts i ClamAV!
dcjones
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.