Macbook pro powraca do okna logowania


2

Bez względu na ustawienia, które stosuję w Preferencjach systemowych, po chwili bezczynności pojawia się ekran logowania. Próbuję wykonać kopię zapasową na zewnętrznym dysku twardym i utworzyć kopię zapasową maszyny czasu, ale oba zatrzymują się po wyświetleniu ekranu logowania.

Jakie ustawienia brakuje mi, aby zapobiec temu

Odpowiedzi:


2

Czy na pewno jest to pełny ekran logowania, czy tylko pyta o hasło?

Jeśli tak, możesz wyłączyć opcję „Wymagaj hasła ______ po uśpieniu lub uruchomieniu wygaszacza ekranu” w preferencjach systemu „Bezpieczeństwo i prywatność”.

enter image description here


0

Właściwie można to naprawić, odblokowując blokadę Zabezpieczenia i Ustawienia prywatności i odznaczenie lub dostosowanie opcji „Wyloguj się po 20 minutach braku aktywności” w sekcji Zaawansowane ...

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.