Czy macOS obsługuje AnyIP?


9

Chciałbym przypisać komputerowi Mac pełny blok, jak opisano w tym pytaniu: Czy mogę powiązać (duży) blok adresów z interfejsem?

Wyjaśniono tam, że AnyIP jest obsługiwany dla IPv6 przez jądro Linuksa i jak go skonfigurować na twoim urządzeniu, ale używana jest komenda ip, która wydaje się niedostępna w systemie macOS. Jeśli ta technika jest obsługiwana w systemie macOS, jakie jest polecenie, aby osiągnąć to samo?

PS. Wiem, jak dodać pojedynczy interfejs IPv6 do interfejsu za pomocą poleceniaifconfig -r -L en1 inet6 fe80::2/64 alias

Odpowiedzi:


7

Ta funkcja nie jest obsługiwana w systemie macOS.

W zależności od liczby adresów IP, których chcesz słuchać, możesz użyć prostego skryptu, aby powiązać każdy adres IP z interfejsem indywidualnie za pomocą polecenia alias ifconfig.

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.