Jak usunąć podkreślenie elementów kontaktu (adres, numer telefonu, adres e-mail, adres URL itp.)?


1

Nadmierne podkreślenie („podkreślenie”) zakłóca wygląd typograficzny i Nie potrzebuję bardzo wyszukanego linku do map, e-maila, telefonu itp.

Albo jeszcze lepiej: Jak wybrać, kiedy i gdzie korzystać z tych funkcji?

Odpowiedzi:


-2

UIDataDetectorTypes rozpoznaje numery telefonów, łącza i zdarzenia kalendarza osadzone w treści UITextView. Właściwość dataDetectorTypes można ustawić w instancji UITextView, aby selektywnie rozpoznawać wszystkie, nie lub niektóre z tych typów danych. Można go ustawić programowo lub w InterfaceBuilder, klikając pola wyboru dla typów danych, które mają być rozpoznawane.

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.