Coś podobnego do „lokalizacji sieci” systemu Windows w systemie MacOS?


4

To jest mój pierwszy Mac. W systemie Windows mogę ustawić każde połączenie sieciowe jako Dom, Praca lub Publiczny, używając „Lokalizacji sieci”. Każdy tryb ma inne opcje udostępniania i bezpieczeństwa. Czy można to zrobić na komputerze Mac? Na przykład w domu chcę włączyć udostępnianie plików, ale w miejscach publicznych chcę to wyłączyć. Co więcej, w trybie publicznym chcę automatycznie „włączyć tryb niewidzialności” w moich ustawieniach bezpieczeństwa.

Zasadniczo chcę automatycznie dostosowywać ustawienia sieci i zabezpieczeń na podstawie sieci, z którą jestem połączony.

Odpowiedzi:


2

Nie możesz jednocześnie zmienić ustawień bezpieczeństwa i sieci, chyba że użyjesz AppleScript.

Możesz jednak ustawić ustawienia sieciowe na Dom, Praca lub Publiczne w następujący sposób.

Nawigować do:

> Aplikacje / Preferencje systemowe.app/Network

Wybierz menu u góry z napisem Lokalizacja: wprowadź opis zdjęcia tutaj

Przejdź na dół i wybierz "Edit Locations ..." wprowadź opis zdjęcia tutaj

Następnie kliknij znak plus i dodaj żądaną lokalizację. wprowadź opis zdjęcia tutaj

Następnie musisz skonfigurować wszystkie wymagane parametry, takie jak DHCP v Statyczny itp.

Gdy to zrobisz, możesz ustawić skrypt jabłkowy, który zmodyfikuje ustawienia zapory w zależności od tego, w której jesteś lokalizacji.

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.