Zautomatyzuj zrobienie zrzutu ekranu określonego obszaru


10

Próbuję użyć automatyzatora, aby zrobić zrzut ekranu z określonego obszaru. Chociaż mogę znaleźć tylko opcję zrobienia zrzutu ekranu okna lub całego ekranu. Czy jest do tego opcja z automatyzatorem lub skryptem Apple?

Odpowiedzi:


7

screencapturema -Ropcję określania obszaru. Nie jest wymieniony na stronie podręcznika, ale jest wymieniony w komunikacie pomocy:

$ screencapture -h
screencapture: illegal option -- h
usage: screencapture [-icMPmwsWxSCUtoa] [files]
 -c     force screen capture to go to the clipboard
 -C     capture the cursor as well as the screen. only in non-interactive modes
 -d     display errors to the user graphically
 -i     capture screen interactively, by selection or window
        control key - causes screen shot to go to clipboard
        space key  - toggle between mouse selection and
               window selection modes
        escape key - cancels interactive screen shot
 -m     only capture the main monitor, undefined if -i is set
 -M     screen capture output will go to a new Mail message
 -o     in window capture mode, do not capture the shadow of the window
 -P     screen capture output will open in Preview
 -s     only allow mouse selection mode
 -S     in window capture mode, capture the screen not the window
 -t<format> image format to create, default is png (other options include pdf, jpg, tiff and other formats)
 -T<seconds> Take the picture after a delay of <seconds>, default is 5
 -w     only allow window selection mode
 -W     start interaction in window selection mode
 -x     do not play sounds
 -a     do not include windows attached to selected windows
 -r     do not add dpi meta data to image
 -l<windowid> capture this windowsid
 -R<x,y,w,h> capture screen rect
 files  where to save the screen capture, 1 file per screen

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.