AppleScript Editor: skrót wiersza komentarza?


Odpowiedzi:


1

Użyłem FastScripts, aby przypisać skrót do tego skryptu:

set text item delimiters to linefeed
tell application "AppleScript Editor" to tell document 1
  set input to its text
  set {c1, c2} to character range of selection
  if c1 is 0 then
    set {p1, p2} to {1, 1}
  else
    set p1 to count paragraphs of text 1 thru c1 of input
    set p2 to count paragraphs of text 1 thru c2 of input
    if p1 is not p2 and {return, linefeed} contains item c2 of input then set p2 to p2 - 1
  end if
  set selection to paragraphs p1 thru p2
  do shell script "input=" & quoted form of (paragraphs p1 thru p2 of input as text) & "
if [[ -z $(sed -E '/^[[:space:]]*($|#|--)/d' <<< \"$input\") ]]; then
 sed -E 's/^([[:space:]]*)(#|--)[[:space:]]*/\\1/g' <<< \"$input\"
else
 sed -E 's/^([[:space:]]*)/\\1--/g' <<< \"$input\"
fi" without altering line endings
  set contents of selection to result
end tell
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.