Wyłącz Wi-Fi za pomocą wiersza polecenia


Odpowiedzi:


16

Możesz użyć tego do wyłączenia:

sudo ifconfig en1 down

A jeśli chcesz odzyskać, po prostu wpisz w górę zamiast w dół

Upewnij się tylko, że en1 jest właściwym interfejsem, w przeciwnym razie możesz łatwo zabić dostęp do ssh :)

PS Jak zauważył Lri w komentarzach poniżej, możesz szybko wyłączyć poprawny interfejs sieciowy za pomocą tylko 1 linii:

sudo ifconfig `networksetup -listallhardwareports | grep -E '(Wi-Fi|AirPort)' -A 1 | grep -o "en."` down

Wykryje to prawidłowe lotnisko / urządzenie bezprzewodowe i wyłączy je


Lub en0na MacBook Airs. Możesz znaleźć nazwę urządzenia za pomocą networksetup -listallhardwareports | grep -E '(Wi-Fi|AirPort)' -A 1 | grep -o "en.".
Lri

4

Próbować

networksetup -setairportpower en0 off
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.