Jakie są domyślne nazwy specjalnych folderów dla kont IMAP w Mail.app (np. Robocze, Wiadomości-śmieci, Wysłane)?


11

Konfiguruję własny serwer e-mail. Klienci będą łączyć się z tym serwerem za pomocą protokołu IMAP.

Obecnie możliwe jest mapowanie poprawnych „specjalnych” folderów na serwerze do lokalnego klienta (np. Robocze, Wiadomości-śmieci i Wysłane). Ponieważ jednak większość urządzeń łączących się z moim serwerem będzie korzystać z Mail.app (lub Mail na iOS), byłoby miło, gdyby domyślne nazwy folderów na serwerze odpowiadały nazwom używanym przez Mail.app (więc nie używam trzeba ponownie mapować foldery na wszystkich urządzeniach).

Dlatego moje pytanie brzmi: jakie są specjalne nazwy folderów, których domyślnie używa Mail.app?

Odpowiedzi:


13

Internet Engineering Task Force (IETF) określa, że ​​w odpowiednim RFC, RFC 6154 . Znajdziesz tam listę nazw specjalnych skrzynek pocztowych:

  \All
   This mailbox presents all messages in the user's message store.
   Implementations MAY omit some messages, such as, perhaps, those
   in \Trash and \Junk. When this special use is supported, it is
   almost certain to represent a virtual mailbox.

  \Archive
    This mailbox is used to archive messages. The meaning of an
    "archival" mailbox is server-dependent; typically, it will be
    used to get messages out of the inbox, or otherwise keep them
    out of the user's way, while still making them accessible.

  \Drafts
    This mailbox is used to hold draft messages -- typically,
    messages that are being composed but have not yet been sent. In
    some server implementations, this might be a virtual mailbox,
    containing messages from other mailboxes that are marked with
    the "\Draft" message flag. Alternatively, this might just be
    advice that a client put drafts here.

  \Flagged
    This mailbox presents all messages marked in some way as
    "important". When this special use is supported, it is likely
    to represent a virtual mailbox collecting messages (from other
    mailboxes) that are marked with the "\Flagged" message flag.

  \Junk
    This mailbox is where messages deemed to be junk mail are held.
    Some server implementations might put messages here
    automatically. Alternatively, this might just be advice to a
    client-side spam filter.

  \Sent
    This mailbox is used to hold copies of messages that have been
    sent. Some server implementations might put messages here
    automatically. Alternatively, this might just be advice that a
    client save sent messages here.

  \Trash
    This mailbox is used to hold messages that have been deleted or
    marked for deletion. In some server implementations, this might
    be a virtual mailbox, containing messages from other mailboxes
    that are marked with the "\Deleted" message flag.
    Alternatively, this might just be advice that a client that
    chooses not to use the IMAP "\Deleted" model should use this as
    its trash location. In server implementations that strictly
    expect the IMAP "\Deleted" model, this special use is likely not
    to be supported.

2
### Najbardziej odpowiednia odpowiedź powinna być zgodna ze standardami> Nie mam wystarczającej reputacji, aby głosować lub komentować, ale ta odpowiedź Norman Schmidtpowinna być odpowiedzią zaakceptowaną.
argon,

11

Utworzyłem puste konto IMAP i dodałem je do Mail.app i Notes.app na komputerze Mac z systemem OS X Mountain Lion. Po zapisaniu niektórych wiadomości wszystkie domyślne foldery zostały utworzone przez Mail.app. Następnie podłączyłem się do serwera IMAP przy użyciu terminalu i wymieniłem wszystkie foldery:

A1 LIST "" "%"
* LIST (\HasNoChildren) "." "Sent Messages"
* LIST (\HasNoChildren) "." "Junk"
* LIST (\HasNoChildren) "." "Archive"
* LIST (\HasNoChildren) "." "Deleted Messages"
* LIST (\HasNoChildren) "." "Notes"
* LIST (\HasNoChildren) "." "Drafts"
* LIST (\HasNoChildren) "." "INBOX"
A1 OK List completed.

Jak widać na surowym wyjściu, dokładne domyślne nazwy folderów są następujące:

 • W PUDEŁKU
 • Warcaby
 • Wysłane wiadomości
 • Dżonka
 • Usunięte wiadomości
 • Archiwum
 • Notatki

Po zaktualizowaniu serwera poczty e-mail, aby domyślnie tworzył ten folder dla nowych kont IMAP, podłączyłem nowe konto do mojego komputera Mac. Zgodnie z oczekiwaniami Mail.app i Mail na iOS automatycznie korzystały z tych specjalnych folderów (musiałem tylko włączyć opcję „Przechowuj śmieci na serwerze” na Macu).


Dla osób używających Dovecot jest to wynikowy plik konfiguracyjny z domyślnymi folderami zawartymi ( /etc/dovecot/conf.d/15-mailboxes.conf):

namespace inbox {
 mailbox Drafts {
  auto = subscribe
  special_use = \Drafts
 }

 mailbox "Sent Messages" {
  auto = subscribe
  special_use = \Sent
 }

 mailbox Junk {
  auto = subscribe
  special_use = \Junk
 }

 mailbox "Deleted Messages" {
  auto = subscribe
  special_use = \Trash
 }

 mailbox Archive {
  auto = subscribe
  special_use = \Archive
 }

 mailbox Notes {
  auto = subscribe
 }
}
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.