Apache nie działa na moim komputerze w systemie OS X 10.7.5


0

Po zrobieniu tail -20 /var/log/apache2/error_log:

[Fri Sep 13 03:14:30 2013] [error] [client ::1] client denied by server configuration: /Library/WebServer/Documents/
[Fri Sep 13 03:17:00 2013] [error] [client ::1] client denied by server configuration: /Library/WebServer/Documents/
[Fri Sep 13 03:17:03 2013] [error] [client ::1] client denied by server configuration: /Library/WebServer/Documents/
[Fri Sep 13 03:17:32 2013] [error] [client ::1] client denied by server configuration: /Library/WebServer/Documents/hello.html
[Fri Sep 13 03:25:08 2013] [notice] caught SIGTERM, shutting down
Warning: DocumentRoot [/usr/docs/dummy-host.example.com] does not exist
Warning: DocumentRoot [/usr/docs/dummy-host2.example.com] does not exist
httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using Flipkart-MacBookPro-344.local for ServerName
[Fri Sep 13 03:25:08 2013] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Fri Sep 13 03:25:08 2013] [notice] Digest: done
[Fri Sep 13 03:25:08 2013] [notice] Apache/2.2.22 (Unix) DAV/2 PHP/5.3.15 with Suhosin-Patch configured -- resuming normal operations
[Fri Sep 13 03:33:14 2013] [notice] caught SIGTERM, shutting down
Warning: DocumentRoot [/usr/docs/dummy-host.example.com] does not exist
Warning: DocumentRoot [/usr/docs/dummy-host2.example.com] does not exist
httpd : Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using Flipkart-MacBookPro-344.local for ServerName
[Fri Sep 13 03:33:14 2013] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Fri Sep 13 03:33:14 2013] [notice] Digest: done
[Fri Sep 13 03:33:14 2013] [notice] Apache/2.2.22 (Unix) DAV/2 PHP/5.3.15 with Suhosin-Patch configured -- resuming normal operations
[Fri Sep 13 04:15:14 2013] [error] [client ::1] File does not exist: /Users/anushil.sharma/Sources/website/code/www/hello.html
[Fri Sep 13 04:24:00 2013] [notice] caught SIGTERM, shutting down

Co jest z tym nie tak?

Jakakolwiek pomoc będzie doceniona.


wydaje się, że apache nie ma odpowiednich uprawnień w katalogu Document.

Powinienem więc przejść do danych www w katalogu głównym dokumentu.

tak, powinieneś zmienić własność na www-data, a także chmod na 755 w katalogu głównym dokumentu.

Jak zainstalowano apace?
Mark
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.