Wiele „Błąd wejścia / wyjścia” po podłączeniu Samsung Galaxy S2 przez USB


9

Próbuję połączyć mój Samsung Galaxy S2 (GT-9100, Android 2.3.4, I9100XXKI1) z moim Linux-em (Ubiru 11.10 oneiric).

Korzystam z trybu pamięci USB (Ustawienia ➔ Sieć bezprzewodowa i sieć ut Narzędzia USB).

Urządzenie zostanie rozpoznane i /devzostaną utworzone dwa węzły urządzenia .

W dzienniku systemowym widzę następujące dane wyjściowe:

sd 9:0:0:1: [sdh] 62325760 512-byte logical blocks: (31.9 GB/29.7 GiB)
 sdh:
usb 1-1.5: reset high speed USB device number 10 using ehci_hcd
usb 1-1.5: reset high speed USB device number 10 using ehci_hcd
usb 1-1.5: reset high speed USB device number 10 using ehci_hcd
sd 9:0:0:1: [sdh] Media Changed
sd 9:0:0:1: [sdh] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
sd 9:0:0:1: [sdh] Sense Key : Unit Attention [current] 
sd 9:0:0:1: [sdh] Add. Sense: Power on, reset, or bus device reset occurred
sd 9:0:0:1: [sdh] CDB: Read(10): 28 20 00 00 04 c8 00 00 08 00
end_request: I/O error, dev sdh, sector 1224
quiet_error: 98 callbacks suppressed
Buffer I/O error on device sdh, logical block 153
 sdh:
usb 1-1.5: reset high speed USB device number 10 using ehci_hcd
usb 1-1.5: reset high speed USB device number 10 using ehci_hcd
usb 1-1.5: reset high speed USB device number 10 using ehci_hcd
sd 9:0:0:1: [sdh] Media Changed
sd 9:0:0:1: [sdh] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
sd 9:0:0:1: [sdh] Sense Key : Unit Attention [current] 
sd 9:0:0:1: [sdh] Add. Sense: Power on, reset, or bus device reset occurred
sd 9:0:0:1: [sdh] CDB: Read(10): 28 20 00 00 04 90 00 00 48 00
end_request: I/O error, dev sdh, sector 1168
Buffer I/O error on device sdh, logical block 146
Buffer I/O error on device sdh, logical block 147
Buffer I/O error on device sdh, logical block 148
Buffer I/O error on device sdh, logical block 149
Buffer I/O error on device sdh, logical block 150
Buffer I/O error on device sdh, logical block 151
Buffer I/O error on device sdh, logical block 152
Buffer I/O error on device sdh, logical block 153
Buffer I/O error on device sdh, logical block 154
 sdh:
usb 1-1.5: reset high speed USB device number 10 using ehci_hcd
usb 1-1.5: reset high speed USB device number 10 using ehci_hcd
usb 1-1.5: reset high speed USB device number 10 using ehci_hcd
sd 9:0:0:1: [sdh] Media Changed
sd 9:0:0:1: [sdh] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
sd 9:0:0:1: [sdh] Sense Key : Unit Attention [current] 
sd 9:0:0:1: [sdh] Add. Sense: Power on, reset, or bus device reset occurred
sd 9:0:0:1: [sdh] CDB: Read(10): 28 20 00 00 04 90 00 00 48 00
end_request: I/O error, dev sdh, sector 1168
 sdh:
usb 1-1.5: reset high speed USB device number 10 using ehci_hcd
usb 1-1.5: reset high speed USB device number 10 using ehci_hcd
usb 1-1.5: reset high speed USB device number 10 using ehci_hcd
sd 9:0:0:1: [sdh] Media Changed
sd 9:0:0:1: [sdh] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
sd 9:0:0:1: [sdh] Sense Key : Unit Attention [current] 
sd 9:0:0:1: [sdh] Add. Sense: Power on, reset, or bus device reset occurred
sd 9:0:0:1: [sdh] CDB: Read(10): 28 20 00 00 04 90 00 00 48 00
end_request: I/O error, dev sdh, sector 1168
sd 9:0:0:0: [sdg] 24133632 512-byte logical blocks: (12.3 GB/11.5 GiB)
 sdg:
 sdh:
usb 1-1.5: reset high speed USB device number 10 using ehci_hcd
usb 1-1.5: reset high speed USB device number 10 using ehci_hcd
usb 1-1.5: reset high speed USB device number 10 using ehci_hcd
sd 9:0:0:0: [sdg] Media Changed
sd 9:0:0:0: [sdg] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
sd 9:0:0:0: [sdg] Sense Key : Unit Attention [current] 
sd 9:0:0:0: [sdg] Add. Sense: Power on, reset, or bus device reset occurred
sd 9:0:0:0: [sdg] CDB: Read(10): 28 00 00 00 00 20 00 00 10 00
end_request: I/O error, dev sdg, sector 32
 sdg:
usb 1-1.5: reset high speed USB device number 10 using ehci_hcd
usb 1-1.5: reset high speed USB device number 10 using ehci_hcd
 sdh:
usb 1-1.5: reset high speed USB device number 10 using ehci_hcd
usb 1-1.5: reset high speed USB device number 10 using ehci_hcd
usb 1-1.5: reset high speed USB device number 10 using ehci_hcd
sd 9:0:0:1: [sdh] Media Changed
sd 9:0:0:1: [sdh] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
sd 9:0:0:1: [sdh] Sense Key : Unit Attention [current] 
sd 9:0:0:1: [sdh] Add. Sense: Power on, reset, or bus device reset occurred
sd 9:0:0:1: [sdh] CDB: Read(10): 28 20 00 00 04 90 00 00 48 00
end_request: I/O error, dev sdh, sector 1168
 sdh:
usb 1-1.5: reset high speed USB device number 10 using ehci_hcd
usb 1-1.5: reset high speed USB device number 10 using ehci_hcd
usb 1-1.5: reset high speed USB device number 10 using ehci_hcd
usb 1-1.5: reset high speed USB device number 10 using ehci_hcd
sd 9:0:0:1: [sdh] Media Changed
sd 9:0:0:1: [sdh] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
sd 9:0:0:1: [sdh] Sense Key : Unit Attention [current] 
sd 9:0:0:1: [sdh] Add. Sense: Power on, reset, or bus device reset occurred
sd 9:0:0:1: [sdh] CDB: Read(10): 28 20 00 00 04 90 00 00 48 00
end_request: I/O error, dev sdh, sector 1168
 sdg:
 sdh:
usb 1-1.5: reset high speed USB device number 10 using ehci_hcd
usb 1-1.5: reset high speed USB device number 10 using ehci_hcd
usb 1-1.5: reset high speed USB device number 10 using ehci_hcd
usb 1-1.5: reset high speed USB device number 10 using ehci_hcd
sd 9:0:0:1: [sdh] Media Changed
sd 9:0:0:1: [sdh] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
sd 9:0:0:1: [sdh] Sense Key : Unit Attention [current] 
sd 9:0:0:1: [sdh] Add. Sense: Power on, reset, or bus device reset occurred
sd 9:0:0:1: [sdh] CDB: Read(10): 28 20 00 00 04 90 00 00 48 00
end_request: I/O error, dev sdh, sector 1168
 sdg:
 sdh:
usb 1-1.5: reset high speed USB device number 10 using ehci_hcd
usb 1-1.5: reset high speed USB device number 10 using ehci_hcd
usb 1-1.5: reset high speed USB device number 10 using ehci_hcd
sd 9:0:0:0: [sdg] Media Changed
sd 9:0:0:0: [sdg] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
sd 9:0:0:0: [sdg] Sense Key : Unit Attention [current] 
sd 9:0:0:0: [sdg] Add. Sense: Power on, reset, or bus device reset occurred
sd 9:0:0:0: [sdg] CDB: Read(10): 28 00 00 00 00 20 00 00 48 00
end_request: I/O error, dev sdg, sector 32
 sdg:
 sdh:
usb 1-1.5: reset high speed USB device number 10 using ehci_hcd
usb 1-1.5: reset high speed USB device number 10 using ehci_hcd
usb 1-1.5: reset high speed USB device number 10 using ehci_hcd
sd 9:0:0:1: [sdh] Media Changed
sd 9:0:0:1: [sdh] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
sd 9:0:0:1: [sdh] Sense Key : Unit Attention [current] 
sd 9:0:0:1: [sdh] Add. Sense: Power on, reset, or bus device reset occurred
sd 9:0:0:1: [sdh] CDB: Read(10): 28 20 00 00 04 90 00 00 48 00
end_request: I/O error, dev sdh, sector 1168
quiet_error: 56 callbacks suppressed
Buffer I/O error on device sdh, logical block 146
Buffer I/O error on device sdh, logical block 147
Buffer I/O error on device sdh, logical block 148
Buffer I/O error on device sdh, logical block 149
Buffer I/O error on device sdh, logical block 150
Buffer I/O error on device sdh, logical block 151
Buffer I/O error on device sdh, logical block 152
Buffer I/O error on device sdh, logical block 153
Buffer I/O error on device sdh, logical block 154
sd 9:0:0:0: [sdg] Device not ready
sd 9:0:0:0: [sdg] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
sd 9:0:0:0: [sdg] Sense Key : Not Ready [current] 
sd 9:0:0:0: [sdg] Add. Sense: Medium not present
sd 9:0:0:0: [sdg] CDB: Read(10): 28 00 00 00 01 a8 00 00 08 00
end_request: I/O error, dev sdg, sector 424
Buffer I/O error on device sdg, logical block 53
sd 9:0:0:0: [sdg] Device not ready
sd 9:0:0:0: [sdg] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
sd 9:0:0:0: [sdg] Sense Key : Not Ready [current] 
sd 9:0:0:0: [sdg] Add. Sense: Medium not present
sd 9:0:0:0: [sdg] CDB: Read(10): 28 00 00 00 02 00 00 00 08 00
end_request: I/O error, dev sdg, sector 512
sd 9:0:0:0: [sdg] Device not ready
sd 9:0:0:0: [sdg] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
sd 9:0:0:0: [sdg] Sense Key : Not Ready [current] 
sd 9:0:0:0: [sdg] Add. Sense: Medium not present
sd 9:0:0:0: [sdg] CDB: Read(10): 28 00 00 00 00 20 00 00 08 00
end_request: I/O error, dev sdg, sector 32
sd 9:0:0:0: [sdg] Device not ready
sd 9:0:0:0: [sdg] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
sd 9:0:0:0: [sdg] Sense Key : Not Ready [current] 
sd 9:0:0:0: [sdg] Add. Sense: Medium not present
sd 9:0:0:0: [sdg] CDB: Read(10): 28 00 00 00 10 00 00 00 08 00
end_request: I/O error, dev sdg, sector 4096
sdg: detected capacity change from 12356419584 to 0
 sdh:
usb 1-1.5: reset high speed USB device number 10 using ehci_hcd
usb 1-1.5: reset high speed USB device number 10 using ehci_hcd
usb 1-1.5: reset high speed USB device number 10 using ehci_hcd
sd 9:0:0:1: [sdh] Media Changed
sd 9:0:0:1: [sdh] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
sd 9:0:0:1: [sdh] Sense Key : Unit Attention [current] 
sd 9:0:0:1: [sdh] Add. Sense: Power on, reset, or bus device reset occurred
sd 9:0:0:1: [sdh] CDB: Read(10): 28 20 00 00 04 90 00 00 48 00
end_request: I/O error, dev sdh, sector 1168
 sdh:
usb 1-1.5: reset high speed USB device number 10 using ehci_hcd
usb 1-1.5: reset high speed USB device number 10 using ehci_hcd
sd 9:0:0:1: [sdh] Device not ready
sd 9:0:0:1: [sdh] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
sd 9:0:0:1: [sdh] Sense Key : Not Ready [current] 
sd 9:0:0:1: [sdh] Add. Sense: Medium not present
sd 9:0:0:1: [sdh] CDB: Read(10): 28 20 00 00 04 90 00 00 48 00
end_request: I/O error, dev sdh, sector 1168
sd 9:0:0:1: [sdh] Device not ready
sd 9:0:0:1: [sdh] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
sd 9:0:0:1: [sdh] Sense Key : Not Ready [current] 
sd 9:0:0:1: [sdh] Add. Sense: Medium not present
sd 9:0:0:1: [sdh] CDB: Read(10): 28 20 00 00 04 90 00 00 08 00
end_request: I/O error, dev sdh, sector 1168
sd 9:0:0:1: [sdh] Device not ready
sd 9:0:0:1: [sdh] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
sd 9:0:0:1: [sdh] Sense Key : Not Ready [current] 
sd 9:0:0:1: [sdh] Add. Sense: Medium not present
sd 9:0:0:1: [sdh] CDB: Read(10): 28 20 00 00 00 18 00 00 08 00
end_request: I/O error, dev sdh, sector 24
sd 9:0:0:1: [sdh] Device not ready
sd 9:0:0:1: [sdh] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
sd 9:0:0:1: [sdh] Sense Key : Not Ready [current] 
sd 9:0:0:1: [sdh] Add. Sense: Medium not present
sd 9:0:0:1: [sdh] CDB: Read(10): 28 20 00 00 00 18 00 00 08 00
end_request: I/O error, dev sdh, sector 24

Kiedy próbuję wyświetlić folder główny, otrzymuję:

ls: cannot access /media/3CB1-07D3/Samsung: Input/output error
ls: cannot access /media/3CB1-07D3/LOST.DIR: Input/output error
ls: cannot access /media/3CB1-07D3/external_sd: Input/output error
ls: cannot access /media/3CB1-07D3/usbStorage: Input/output error
...

Próbowałem zresetować tryb połączenia USB za pomocą PhoneUtil, ale to nie pomogło. Próbowałem ręcznie zamontować telefon z tym samym rezultatem.

Następnie próbowałem włączyć debugowanie USB . W tym przypadku syslog mówi:

usb 1-1.5: new high speed USB device number 11 using ehci_hcd
scsi10 : usb-storage 1-1.5:1.0
Jan 11 10:24:23 host mtp-probe: checking bus 1, device 11: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.5"
Jan 11 10:24:23 host mtp-probe: bus: 1, device: 11 was not an MTP device
cdc_acm 1-1.5:1.1: This device cannot do calls on its own. It is not a modem.
cdc_acm 1-1.5:1.1: ttyACM0: USB ACM device
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
Jan 11 10:24:24 host modem-manager[1288]: <info> (ttyACM0) opening serial port...
scsi 10:0:0:0: Direct-Access   Android  UMS Composite  00 PQ: 0 ANSI: 2
scsi 10:0:0:1: Direct-Access   Android  UMS Composite  00 PQ: 0 ANSI: 2
sd 10:0:0:0: Attached scsi generic sg7 type 0
sd 10:0:0:1: Attached scsi generic sg8 type 0
sd 10:0:0:0: [sdg] Attached SCSI removable disk
sd 10:0:0:1: [sdh] Attached SCSI removable disk

Próbuję zamontować /dev/sdg, rozumiemmount: no medium found on /dev/sdh

Nie pamiętam, że kiedyś działało to w trybie pamięci USB. W międzyczasie zainstalowałem aktualizację oprogramowania układowego. Masz pomysł, co mogę spróbować dalej?

Niepowiązane pytania:

Odpowiedzi:


1

Twoje Ubuntu jest bardzo przestarzałe. 12.03 12.10. 13,04. 13.10 14.04 są nowszymi wersjami Ubuntu. Jeśli to możliwe, używaj wersji 14.04 lub nowszej

Ponieważ 13 problemów z moją kartą SD S2 prawie nie istnieje


1
Nie mam już telefonu, ale pamiętam, że od 13.xx połączenie USB działało przez większość czasu. Oczywiście teraz mam S4 i nowe problemy (obsługa MTP ;-)
Aaron Digulla

@AaronDigulla Włączanie ums (myślę, że uniwersalna pamięć masowa) w pamięci ustawień. Włącz tę opcję i działa idealnie (ale nie wiem, dlaczego dostaję opcję podłączania pamięci USB na Androidzie), ale kiedy włączone jest debugowanie USB (odwracam tethering) błąd mtp i muszę go znaleźć zakopany pod oknami i zamknąć, aby uzyskać dostęp do pamięci telefonu na komputerze
user42276

@AaronDigulla HAHHAAHA LOL Właśnie zobaczyłem, że ma 2 lata!
user42276

Muszę zrootować urządzenie do UMS. Nie jestem jeszcze taki zdesperowany :-)
Aaron Digulla

@AaronDigulla warto
zrootować

0

Ledwo pamiętam podobne objawy spowodowane wadliwą kartą SD, ale to nie wyjaśnia problemów z obydwoma urządzeniami wirtualnymi. Czy próbowałeś innego kabla i innego portu USB po stronie komputera? Aby upewnić się, że problem nie jest spowodowany złym połączeniem kablowym ...


2
Uups, powinienem najpierw sprawdzić datę pytań ... :-D
mo '

0

Mam nadzieję, że włączasz tryb przesyłania USB w opcjach S2 USB. W ten sposób działa mi dobrze. Więcej ustawień> Narzędzia USB> pamięć masowa.


NIE JEŚLI debugowanie USB z powodu komunikatu o błędzie mtp uniemożliwiającego kliknięcie otwartego katalogu telefonu
użytkownik42276
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.