jak zamontować / system jako odczyt / zapis w Androidzie?


15

nie można zamontować / systemu w Androidzie za pomocą następującego polecenia, ktoś ma na to rozwiązanie?

root@hwG7-UL20:/ # mount -o rw,remount,rw /system
mount: Invalid argument

255|root@hwG7-UL20:/ # mount -o remount rw /system
mount: Invalid argument

root@hwG7-UL20:/ # mount|grep system
/dev/block/bootdevice/by-name/system /system ext4 ro,seclabel,relatime,data=ordered 0 0

pełne wyjście dla montowania to:

255|root@hwG7-UL20:/ # mount
rootfs / rootfs ro,relatime 0 0
tmpfs /dev tmpfs rw,seclabel,nosuid,relatime,size=970220k,nr_inodes=155384,mode=755 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,seclabel,relatime,mode=600 0 0
proc /proc proc rw,relatime 0 0
sysfs /sys sysfs rw,seclabel,relatime 0 0
selinuxfs /sys/fs/selinux selinuxfs rw,relatime 0 0
none /acct cgroup rw,relatime,cpuacct 0 0
none /sys/fs/cgroup tmpfs rw,seclabel,relatime,size=970220k,nr_inodes=155384,mode=750,gid=1000 0 0
none /sys/fs/cgroup/memory cgroup rw,relatime,memory 0 0
none /dev/frz cgroup rw,relatime,freezer 0 0
tmpfs /mnt/asec tmpfs rw,seclabel,relatime,size=970220k,nr_inodes=155384,mode=755,gid=1000 0 0
tmpfs /mnt/obb tmpfs rw,seclabel,relatime,size=970220k,nr_inodes=155384,mode=755,gid=1000 0 0
none /dev/cpuctl cgroup rw,relatime,cpu 0 0
adb /dev/usb-ffs/adb functionfs rw,relatime 0 0
/dev/block/bootdevice/by-name/log /log vfat rw,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=1007,fmask=0007,dmask=0007,allow_utime=0020,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro 0 0
/dev/block/bootdevice/by-name/system /system ext4 ro,seclabel,relatime,data=ordered 0 0
/dev/block/bootdevice/by-name/userdata /data ext4 rw,seclabel,nosuid,nodev,relatime,noauto_da_alloc,data=ordered 0 0
/dev/block/bootdevice/by-name/cache /cache ext4 rw,seclabel,nosuid,nodev,relatime,data=ordered 0 0
/dev/block/bootdevice/by-name/persist /persist ext4 rw,seclabel,nosuid,nodev,relatime,data=ordered 0 0
/dev/block/bootdevice/by-name/modem /firmware vfat ro,relatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0337,dmask=0227,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=lower,errors=remount-ro 0 0
/data/media /mnt/shell/emulated sdcardfs rw,nosuid,nodev,relatime,uid=1023,gid=1023 0 0
/dev/block/bootdevice/by-name/cust /cust ext4 ro,seclabel,relatime,data=ordered 0 0

wielkie dzięki!


Gdzie to robisz? W trybie odzyskiwania lub w terminalu na urządzeniu.
Vivek Ji

w terminalu „adb shell” z rootem
iclinux

Co się stanie, jeśli podasz nazwę urządzenia? tj.mount -o remount,rw /dev/block/bootdevice/by-name/system /system
Dan Hulme

wciąż powiedział: mount: niepoprawny argument
iclinux

1
Stare pytanie, ale mam taki sam problem jak teraz. Czy ktoś ma na to rozwiązanie?
Polar

Odpowiedzi:


6

Rozwiązanie jest proste. Aby ponownie zamontować zamontowany system, musisz mieć uprawnienia administratora. Zrób su. Wejdziesz w tryb rootowania. Następnie uruchom poniższe polecenie. Będzie działać, robiłem to wiele razy.

Oto kroki:

 adb shell 
 su 
 mount -o rw,remount -t ext4 /system

Edycja: Znaleziono lepsze rozwiązanie

Z komputera hosta (Linux lub PC z systemem Windows) wykonaj następujące polecenia.

>> adb root 
>> adb remount

remount domyślnie ponownie zainstaluje partycję / system za pomocą rw, jeśli masz uprawnienia.

Uwaga 1: Aby wykonać rootowanie su lub adb, urządzenie musi być zrootowane i mieć na nim możliwość wykonywania su. Jeśli wykonasz su, jeśli zostanie ono wykonane poprawnie, monit terminala zmieni się z $ na #. Dzięki..

Uwaga 2: W ostatnich telefonach komórkowych, kilka acer i samsung, które znam, Bezpieczeństwo zostało zaostrzone, a nawet po zrootowaniu telefonu ponowne podłączenie adb nie będzie działać. Z tego co wiem, nie ma do tej pory rozwiązania tego problemu.


1
Byłbym ostrożny, włączając opcję „-t”, aby wybrać system plików, ponieważ może to spowodować, że spróbuje on ponownie zamontować jako „ext4”, podczas gdy wcześniej mógł to być „f2fs” (używany przez nowsze niestandardowe ROM-y). Powinieneś tylko powiedzieć ... mount -o rw, remount / system, aby ponownie zamontować jako odczyt-zapis i ponownie zamontować jako tylko do odczytu ... mount -o ro,
remount

adbd cannot run as root in production builds
beppe9000,

2

zobacz te pokrewne artykuły tutaj i stos wymiany odpowiedzi tutaj

Gruntownie

 1. Potrzebujesz roota

 2. Lepiej mieć zainstalowany adb bezpieczny apk

 3. Sprawdź, jak partycja / system jest zamontowana jako tylko do odczytu (ro), w szczególności zwróć uwagę na urządzenie

  # mount | grep system
  /dev/block/stl12 /system ext4 ro,relatime,barrier=1,data=ordered 0 0
  
 4. Następnie zamontuj to ponownie jako / system

  # mount -o rw,remount /dev/block/stl12 /system
  
 5. Wreszcie możesz to potwierdzić

  # mount | grep system
  /dev/block/stl12 /system ext4 rw,relatime,barrier=1,data=ordered 0 0
  

0

Jeśli jesteś rootem, możesz pobrać Eksploratora plików ES ze Sklepu Play, naciśnij ikonę menu z 3 liniami w lewym górnym rogu. Następnie przewiń w dół, aż zobaczysz Root Explorer. Naciśnij i przytrzymaj przez 2-3 sekundy. Powinno pojawić się menu. Naciśnij „Mount R / W”. Umieść kropkę „system” w sekcji RW. Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.


Brak wyników, nadal RO. Prawdopodobnie używa tego samego polecenia.
val mówi Przywróć Monikę
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.