Uruchomić aplikację na Androida za pomocą skryptu powłoki?


14

Czy można uruchomić rzeczywistą aplikację na Androida z wiersza poleceń w Androidzie? Powiedzmy na przykład, że po prostu chcę rozpocząć / przenieść na pierwszy plan mój kalendarz. Czy mogę to zrobić w następujący sposób:

startapp com.google.calendar

Odpowiedzi:


11

Używając adb, wierzę, że jest to możliwe:

am [start|instrument]
am start [-a <action>] [-d <data_uri>] [-t <mime_type>]
[-c <category> [-c <category>] ...]
[-e <extra_key> <extra_value> [-e <extra_key> <extra_value> ...]
[-n <component>] [-D] [<uri>]
am instrument [-e <arg_name> <arg_value>] [-p <prof_file>]
[-w] <component>

na przykład mamy program na Androida z Manifestem pod:

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 package="com.app1.android.xtract">
  <application android:icon="@drawable/icon">
   <activity class=".Contact" android:label="@string/app_name">
    <intent-filter>
    <action android:value="android.intent.action.MAIN" />
    <category android:value="android.intent.category.LAUNCHER" />
   </intent-filter>
  </activity>
 </application>
.
.
</manifest>

Aby uruchomić polecenie wydania kodu w ten sposób (w jednym wierszu):

am start -a android.intent.action.MAIN -n com.app1.android.xtract/com.app1.android.xtract.Contact

Niestety, nie działa dla mnie przez SSH, ale działa podczas uruchamiania, adbwięc dam ci to :)
Naftuli Kay
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.